Klager

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab søger altid 100 % kundetilfredshed.


Hvis det imidlertid skulle ske, at kunden ikke er tilfreds med Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs rådgivning eller behandling af kundens sag, opfordres kunden i alle tilfælde til at kontakte den ansvarlige partner eller Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs Managing Partner.


Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab er underlagt de Advokatetiske Regler, der udstedes af Advokatsamfundet, og som kan læses på http://www.advokatsamfundet.dk/.  Klager over vores rådgivning og det beregnede salær kan også indbringes for Advokatnævnet.


Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

Telefontid: Mandag-fredag: kl. 9.30-12.30

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/


Eventuelle tvister om Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs rådgivning er undergivet dansk ret og de danske domstole.