Advokatsamfundet

Moalem Weitemeyer Bendtsens advokater er alle medlemmer af Advokatsamfundet og er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Advokatsamfundet har både forpligtelser i forhold til advokatstanden og samfundet som helhed. Advokatsamfundet står vagt om advokaternes integritet og uafhængighed. Advokaterne hos Moalem Weitemeyer Bendtsen er således omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Se for yderligere informationer på www.advokatsamfundet.dk.