Forbrugerklagenævnets sager om dealsites

Dato 13 maj. 2014
Download PDF version PDF

 

Indledning

I forlængelse af det stigende antal dealsites oplever Forbrugerklagenævnet en stigning i antallet af klager herom. Sagerne vedrører navnlig spørgsmålet om ansvaret for fejl og mangler ved de købte varer og ydelser, og Forbrugerklagenævnet har senest i to afgørelse om ansvarets placering lagt vægt på, hvem forbrugerne på baggrund af dealsitets udformning og på formuleringen af den enkelte deal troede, de handlede med.

 

Forbrugerklagenævnets sager om dealsites

I en sag om et køb af en cykel, som efterfølgende viste sig at være mangelfuld, idet forbrugeren fire gange så sig nødsaget til at få cyklen repareret, klagede vedkommende både til dealsitet og cykelleverandøren.

 

Forbrugerankenævnet fandt dealsitet ansvarlig, da

  • Dealsitets indretning og formuleringen af den konkrete deal ikke gav forbrugeren indtryk af, at forbrugeren indgik en aftale med en anden erhvervsdrivende end dealsitet, og
  • Dealsitet tog imod forbrugerens klager, hvilket gav forbrugeren indtryk af, at han havde indgået en aftale med dealsitet.

 

I en anden sag om et køb af et værdibevis til sofarens oplevede forbrugeren, at da sofaen kom tilbage fra rens, havde den fået skjolder, og puderne var krympede og krøllede. Forbrugerklagenævnet vurderede, at leverandøren var ansvarlig, da

  • Den konkrete deal ikke gav forbrugeren indtryk af, at dealsitet selv solgte rensningen, og
  • Forbrugeren accepterede dealsitets handelsvilkår, hvori der stod tilstrækkeligt klart, at dealsitet alene var formidler af kontakten mellem forbruger og leverandør.

 

Vores vurdering

Såvel dealudbyder som leverandør bør sikre sig, at det tydeligt fremgår af et givent tilbud, hvem forbrugeren indgår aftalen med. Det er endvidere vigtigt, at et eventuelt klageforløb fra start af henvises til den rette aftalepart. 

 

Samtidig bør også forbrugerne undersøge, hvem de indgår aftalen med, før de køber varer og ydelser på et dealsite, for derved at undgå efterfølgende skuffelser.

 

  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den retlige regulering af dealsites eller om forbrugerretlige spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Peter Smed (psm@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.