Fokus - ESMA-retningslinjer for ”Acting in concert”-begrebet ved takeovers

Dato 3 dec. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på ESMAs "White List” (klik på link), der indeholder vejledning til den nærmere forståelse af ’acting in concert’, der benyttes som et begreb, der kan konstituere kontrol, og i så fald vil udløse pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud efter Takeoverdirektivet. Som antydet er der tale om et centralt begreb, og det er derfor velkomment, at ESMA bidrager til at skabe større klarhed om de rammer, som aktionærer kan samarbejde under, uden at der herved udløses et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer efter takeover-reglerne.

 

Læs hele nyhedsbrevet i PDF-filen.