Fokus - Lov om finansielle rådgivere

Dato 6 nov. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1. januar 2014, hvortil Finanstilsynet i dag har offentliggjort bekendtgørelse om kompetencekrav for finansielle rådgivere (klik på link). Ved lovens vedtagelse blev der indført et nyt krav om, at personer, der yder finansiel rådgivning om kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter, skal have tilladelse fra Finanstilsynet som finansielle rådgivere. Loven gælder ikke for rådgivning ydet af finansielle virksomheder og investeringsrådgivere samt rådgivning ydet af forsikringsformidlere.

 

Læs hele nyhedsbrevet i den vedhæftede PDF.