Fokus - Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Dato 29 okt. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel virksomhed, Lov om værdipapirhandel og Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, der netop er sendt i høring. Det overordnede formål med lovforslaget er at gennemføre en række forskelligartede ændringer af den kapitalmarkedsretlige og finansielle lovgivning, herunder indføres der nye krav om tilladelse for CO2-kvote-bydere, ændringer i reglerne om tilbudspligt ved overtagelsestilbud samt ændringer i reglerne om forvaltere af alternative investeringsfonde. Forslaget er i høring frem til den 20. november 2013 og forventes at træde i kraft den 1. april 2014.

 

Læs hele nyhedsbrevet i den vedhæftede PDF.