Fokus - OTC-derivater

Dato 8 jul. 2013
Download PDF version PDF

 

Handlen med OTC-derivater vil inden for kort tid ændre sig markant, når effekterne af den nye EMIR-forordning viser sig. Snart er den markedsstruktur, som forordningen ønsker at etablere, på plads, og fremover vil handlen med OTC-derivater foregå på mere gennemsigtige og mere systematiserede vilkår end tidligere. I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på EMIR-forordningen, idet vi søger at skabe et overblik over de aktører, forpligtelser og sanktioner, som forordningen og de afledte retsakter introducerer.

 

Læs hele artiklen i PDF-filen.