Konkursregulering af fodboldspillers lønkrav

Dato 26 mar. 2013
Download PDF version PDF

 

Østre Landsret har i en afgørelse af 18. februar 2013 fastslået, at Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at foretage konkursregulering af en fodboldspillers lønkrav. Fodboldspillerens krav på fuld løn i den resterende kontraktperiode blev derfor ikke imødekommet.

 

Sagen kort

Sagen omhandlede en professionel fodboldspiller, der på tidspunktet for arbejdsgiverens (fodboldklubbens) konkurs, havde to år og tre måneder tilbage af sin spillerkontrakt. Spillerkontrakten var indgået på Dansk Boldspil Unions standardformular og i henhold til den gældende overenskomst, og fodboldspilleren havde fodbold som bibeskæftigelse.


Fodboldspilleren blev opsagt i forbindelse med fodboldklubbens konkurs, og fik herefter udbetalt løn af Lønmodtagernes Garantifond i det resterende af den igangværende måned samt erstatning for løn i de efterfølgende tre måneder, idet Lønmodtagerne Garantifond foretog konkursregulering af den aftalte tidsbegrænsning og uopsigelighed.


Fodboldspilleren gjorde under sagen gældende, at de særlige vilkår der gælder for professionelle fodboldspillere, navnlig brugen af årelange uopsigelige kontrakter, og de særlige regler for klubskifte, tilsiger, at Lønmodtagernes Garantifond ikke kunne konkursregulere opsigelsesvarslet til løbende måned plus tre måneder. Fodboldspilleren gjorde endvidere gældende, at Konkurslovens regler om konkursregulering af usædvanlige vilkår slet ikke kunne finde anvendelse, da vilkårene om årelange og uopsigelige kontrakter ikke var usædvanlige i branchen.


Rettens begrundelse

Retten fandt, at den indgåede spillerkontrakt var i overensstemmelse med overenskomsten, og at der i øvrigt var tale om et ansættelsesforhold på sædvanlige vilkår inden for branchen.  


Idet retten herefter lagde til grund, at Konkurslovens § 61, stk. 1 gav mulighed for, at en aftalt tidsbegrænsning og uopsigelighed kan reguleres med virkning for konkursboet og dermed også fodboldspilleren, kom retten frem til, at konkursboet havde tilgodeset hensynet til fodboldspilleren tilstrækkeligt ved at sikre ham en indkomst i en overgangsperiode på tre måneder til at finde anden beskæftigelse. Retten lagde endvidere vægt på lighedsprincippet i konkursboer og fandt derfor, at det var berettiget, at Lønmodtagerne Garantifond havde foretaget konkursregulering af fodboldspillerens lønkrav.

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at Lønmodtagerne Garantifond har mulighed for at foretage konkursregulering af en professionel fodboldkontrakt, således at denne på trods af en aftalt uopsigelighed kan bringes til ophør med et sædvanligt varsel. Dette uanset at der ikke er tale om usædvanlige vilkår i den pågældende branche.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information eller en udvidet gennemgang, er du velkommen til at kontakte advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.