Nye regler i Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Dato 10 sep. 2013
Download PDF version PDF

 

Nye regler i Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

 

Gældende ret
En rekonstruktør eller kurator har i dag ingen forpligtelse til at sikre, at virksomheder og borgere, som har været kunder hos en insolvent bredbåndsudbyder, efter indledning af insolvensbehandling har sikkerhed for, at deres bredbåndstjenester opretholdes. Det kan uden varsel besluttes, at leverancen af bredbåndstjenesterne skal ophøre. Det vil derimod være en rekonstruktørs eller kurators pligt at afbryde leverancen, såfremt det ikke er i fordringshavernes interesse at opretholde kontrakterne.


Nye regler om oprettelse af nøddrift

Den 1. oktober 2013 træder et nyt kapitel i kraft i Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. De nye regler handler om etablering af nøddrift i tilfælde af en bredbåndsudbyders konkurs eller rekonstruktion. De nye regler kommer i forlængelse af rekonstruktionsbehandlingen af Elro Energi, hvor datterselskabet Skyline, der håndterede Elro-koncernens bredbåndsaktivitet, gik konkurs i 2012. Denne konkurs skabte stor debat, da en lang række bredbåndsselskaber blev ”tvunget” til at medvirke til at finansiere et nødberedskab.

 

Formålet og indholdet af de nye regler


Formålet
Formålet med reglerne er at sikre, at borgere og virksomheder ikke mister deres bredbåndsforbindelse uden varsel i tilfælde af en udbyders rekonstruktions- eller konkursbehandling.

Indholdet
Erhvervs- og vækstministeren bliver efter de nye regler bemyndiget til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om 30 dages nøddrift af bredbåndsforbindelser i tilfælde af en bredbåndsudbyders rekonstruktion eller konkurs. Det er intentionen, at de nye regler skal udarbejdes i dialog med relevante interessenter. Bekendtgørelsen skal derefter fastlægge, hvilke udbydere og tjenester der er omfattet af reglerne, i hvilket omfang leverancen af bredbåndstjenester skal opretholdes, regler om godkendelse af udgifter til nøddrift, regler om etablering af nøddrift i en kortere periode end 30 dage samt Erhvervsstyrelsens administration af reglerne.

Finansieringen
Nøddriften skal finansieres af branchen enten gennem en brancheaftale, en bredbåndsgarantiordning eller i en kombination af de to, men finansieringen sker først, når nøddriften etableres. Ordningen sikrer, at der skal være kr. 40 mio. til rådighed til finansiering af nøddrift. Heraf kan staten stille garanti for finansiering af op til kr. 30 mio., så finansieringen kan tilvejebringes på favorable vilkår. Bredbåndsudbyderne forpligtes desuden til en umiddelbar finansiering af nøddrift, hvis behovet for nøddrift opstår.

Vores vurdering

Reglerne baserer sig på erfaringerne fra 2012 med Elro Energis rekonstruktionsbehandling og Skylines konkurs, hvor en lang række slutbrugere kom i klemme. Såfremt en bredbåndsudbyder tages under rekonstruktion- eller konkursbehandling, vil de nye regler øge sikkerheden for, at virksomhederne og borgerne ikke påvirkes negativt ved ellers pludselig at stå uden bredbåndsforbindelse. Spørgsmålet er dog, om reglerne ikke er udformet for nært på situationen med Elro, samt om en 30-dages periode vil være tilstrækkeligt i alle tilfælde. Skyline havde omkring 40.000 kunder. Skulle der opstå en situation, hvor en af de større udbydere af bredbånd tages under konkurs eller rekonstruktion, er det svært at forestille sig, at en 30-dages nøddrifts periode vil være tilstrækkelig.


 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Thomas Weitemeyer
twe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 90

Anders Kjær Dybdahl Pedersen
akd@mwblaw.dk
+45 33 77 90 41


Tim Buur
tbu@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 27

Jesper Reitz

jre@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indhol-det af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.