Nye anbefalinger for god selskabsledelse/Corporate Governance

Dato 8 jul. 2013
Download PDF version PDF

 

Nye anbefalinger for god selskabsledelse/Corporate Governance

Den 6. maj 2013 offentliggjorde Komitéen for god Selskabsledelse nye ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse/corporate governance.


De nye anbefalinger reducerer de hidtidige anbefalinger fra 79 til 47, ligesom anbefalingerne forenkles med fokus på blandt andet værdiskabelse, ledelse og rammerne for aktivt ejerskab.


NASDAQ OMX Copenhagen A/S forventes at ville stille krav om, at børsnoterede selskaber vil skulle forholde sig til disse efter et "følg-eller-forklar" princip, i lighed med hvad der kendes fra de hidtidige anbefalinger, og således bliver det en del af oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber. De nye anbefalinger forventes at få virkning for regnskabsåret, der starter 1. januar 2013 eller senere.


I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i forhold til de hidtidige anbefalinger samt de nye anbefalingers betydning.


Reduktion i antallet af anbefalinger

Forslaget indeholder primært en række forenklinger og kun i mindre grad deciderede materielle ændringer. Således reduceres antallet af anbefalinger, ligesom disse samles i fem hovedafsnit mod ni i de nuværende anbefalinger som følger

 

Læs hele artiklen i PDF-filen.

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.