Hvidvask og terrorfinansiering

Dato 28 jun. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke ændringer Kommissionens forslag til et nyt hvidvaskningsdirektiv vil medføre, hvis det vedtages i sin nuværende form. Med afsæt i en nyere dom fra Østre Landsret ser vi herefter på, hvordan strafudmålingen for overtrædelse af hvidvaskningslovgivningen foretages i praksis, og endelig ser vi på, hvilke nye elementer Finanstilsynets opdaterede vejledning til Hvidvaskloven indeholder.

 

Læs hele nyheden i PDF-filen.

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.