Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt

Dato 24 apr. 2013
Download PDF version PDF

 

Indledning

 

Finanstilsynet har den 19. april 2013 udstedt en ny markedsmisbrugsbekendtgørelse. Den nye markedsmisbrugsbekendtgørelse betyder, at reglerne for selskabernes førelse af insiderlister samt for ledende medarbejderes og nærtståendes indberetningspligt ændres med ikrafttræden allerede den 1. maj 2013. I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på betydningen af de nye regler samt de mulige løsningsmodeller til den fremtidige praktiske håndtering heraf.

 

Læs hele artiklen i PDF-filen.

  

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.