Millionbøde til Google for ulovlig placering af cookies/Noma tilkendt vederlag på 150.000 kr./Revideret spam-vejledning/Elektronisk underskrevne lånedokumenter kan ikke tvangsfuldbyrdes

Dato 11 mar. 2014
Download PDF version PDF

 

Velkommen til MWBe Updated - IPR/Teknologi

 

Velkommen til MWBe Updated - IPR/Teknologi, vores nyhedsbrev med relevante nyheder inden for IPR/Teknologi.

 

Millionbøde til Google for ulovlig placering af cookies

Google har endnu engang indgået et større forlig med de amerikanske handelsmyndigheder angående ulovlig placering af cookies.

Som udgangspunkt blokerer Safaris browser automatisk tredjeparts-cookies, men Google udnyttede et element på en hjemmeside, hvor en brugers klik gav adgang til at placere cookies uden om indstillingerne. På denne måde placerede Google tredjeparts-cookies i 37 amerikanske stater. Dette var en overtrædelse af beskyttelsen af internetbrugernes privatliv og data.


Google har derfor indgået et større forlig med handelsmyndighederne i de 37 stater, hvor de pågældende cookies var ulovligt placeret, hvilket har medført, at Google på nuværende tidspunkt har betalt i alt 17 millioner dollars.


Google havde i 2012 på tilsvarende måde placeret tredjeparts-cookies og måtte dengang betale en bøde på 22,5 millioner dollars.


Forligsaftalen forpligter Google til at undlade at benytte koder, som tilsidesætter browserindstillinger hos brugerne, medmindre der indhentes tilladelse hertil. Desuden skal Google informere internetbrugerne om placeringen af cookies, formålet med deres anvendelse, og hvordan brugerne kan administrere dem.

 

Vores vurdering

Dommen viser, hvor vigtigt det er, at man indhenter samtykke til lagring af cookies hos internetbrugerne, og at man sikrer sig, at brugerne har tilstrækkelig information om anvendelsen heraf, da godtgørelsesniveauet kan have en meget betydelig størrelse.


 

Noma tilkendt vederlag på 150.000 kr.

Højesteret har i december 2013 tilkendt Noma et vederlag på 150.000 kr. for en virksomheds krænkelse af Nomas velkendte varemærke.


En virksomhed havde benyttet Nomas varemærke i forbindelse med et reklamefremstød, herunder bl.a. internetannoncering for en chokoladeklub. I annoncen var Noma fremhævet som ”verdens bedste”, og chokoladeklubben havde udlovet en middag for to på Noma til vinderen af en konkurrence i reklamen.


Højesteret fandt, at virksomheden havde brugt Nomas varemærke på en dominerende og iøjnefaldende måde og havde forsøgt at lægge sig i kølvandet på Nomas velrenommerede varemærke for at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og renommé. Dermed havde virksomheden overtrådt Varemærkeloven og Markedsføringsloven.


Højesteret tilkendte Noma en kompensation på 150.000 kr. Beløbet fastsattes på baggrund af, hvilken licenssats Noma med rimelighed ville kunne have forlangt i et tilsvarende tilfælde.


Vores vurdering

Højesterets afgørelse er i overensstemmelse med tidligere praksis, da det er normalt at beregne et vederlags størrelse ud fra, hvad den krænkede part med rimelighed ville kunne have forlangt ud fra markedsforholdene, hvis der havde været tale om en frivillig aftale, eksempelvis en licensaftale om brug af varemærket eller navnet.


Grunden til at vederlaget i dette tilfælde blev så høj er, at Noma kunne godtgøre, at der i en tidligere situation blev betalt 175.000 kr. for at få lov til at anvende Nomas navn.


[Højesterets dom kan findes her ]

 

 

Revideret spam-vejledning

Forbrugerombudsmanden har i december 2013 udgivet en revideret spam-vejledning vedrørende Markedsføringslovens § 6, som giver en præcisering af, hvilke henvendelser fra erhvervsdrivende til forbrugere, andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder, der udgør en overtrædelse af Markedsføringslovens regler.

 

Læs mere på vores hjemmeside her.   

 

 

Elektronisk underskrevne lånedokumenter kan ikke tvangsfuldbyrdes

Østre Landsret har fastslået, at elektronisk underskrevne låneaftaler ikke kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten.

 

Det medfører, at et ubetalt beløb ikke kan inddrives gennem fogedretten, hvis en skyldner misligholder en låneaftale, som udelukkende er underskrevet elektronisk, eksempelvis ved anvendelse af NemID. Kendelsen har ingen betydning for låneaftalens gyldighed i øvrigt.

 

Kendelsen svarer til en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 6. september 2013.

 

I foråret 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. kigger på reglerne for tvangsfuldbyrdelse af elektroniske lånedokumenter, og den vil sandsynligvis foretage en revidering heraf. Arbejdsgruppen redegørelse forelå i oktober 2013 og kan læses her.

 

I januar 2014 har justitsministeriet sendt et lovforslag i høring, hvorefter digitale underskrifter ved digital signatur og NemID på forlig, gældsbreve og kreditkøbekontrakter sidestilles med traditionelle håndskrevne underskrifter i forbindelse med inddrivelse af krav hos domstolene.

 

[Resume af Østre Landsrets kendelse kan findes her ]

[Læs lovforslaget her ]

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Jesper Reitz (jre@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.