Hvor kan man anlægge sag om krænkelse af varemærker?/Skal teleudbydere blokere for ulovlige ophavsretskrænkelser?

Dato 6 sep. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi om sagsanlæggelse ved varemærkeretskrænkelser, og om hvorvidt sociale medier skal blokere for ulovlige ophavsretskrænkelser.

Hvor kan man anlægge sag om krænkelse af varemærker?

EU-domstolen har fastslået, at sager om krænkelse af et varemærke ved brug af AdWords kan indbringes enten for retterne i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret, eller for retterne i den medlemsstat, hvor annoncøren er etableret.

Ved køb af AdWords på søgemaskiner kan en annoncør henlede internetbrugeres opmærksomhed på deres annoncer. Når brugerne eksempelvis på Google søger efter et af annoncørens søgeord, kan annoncørens annonce vises ved siden af søgeresultaterne.

En Østrigsk domstol havde i en sag om en tysk virksomheds benyttelse af et østrigsk registreret varemærke ”Wintersteiger” som søgeord/AdWord hos Googles tyske topleveldomæne ”google.de” spurgt EU-domstolen om, i hvilken stat varemærkeindehaveren, Wintersteiger AG, kunne anlægge sag i anledning af benyttelsen af varemærket. ”Wintersteiger” var nemlig ikke registreret som søgeord/AdWord hos Googles østrigske topleveldomæne ”google.at”. Tvisten mellem parterne skyldtes, at Wintersteiger AG ikke fandt, at den tyske virksomhed var berettiget til at anvende ”Wintersteiger” som AdWord.

EU-Domstolen fandt, at Wintersteiger AG kunne vælge mellem at sagsøge den tyske virksomhed enten i det EU-land, hvor varemærket var registreret (stedet, hvor skaden indtraf, dvs. i Østrig), eller i det EU-land, hvor annoncøren var etableret, forstået som det sted, hvor annoncørens beslutning om iværksættelse af benyttelsen af AdWords træffes (Tyskland). Derimod havde det ikke betydning, hvor den tekniske proces for visning af annoncen foregik.


Vores vurdering

Dommen medfører, at virksomheder skal være mere forsigtige ved køb af AdWords i andre EU-lande, idet de kan blive sagsøgt i de EU-lande, hvor et AdWord måtte være registreret som varemærke.

 

[EU-domstolens afgørelse af 19. april 2012, sagsnummer C-523/10]


 

Skal teleudbydere blokere for ulovlige ophavsretskrænkelser?

Retten i Hamborg har givet rettighedsorganisationen GEMA medhold i en sag mod YouTube. GEMA påstod, at YouTube var medansvarlig for ulovlig genupload af ophavsretligt beskyttede filer.

EU-Domstolen har tidligere fastslået, at der ikke kan pålægges sociale medier en generel overvågningspligt af uploadede filer. En sådan overvågning vil kræve samtykke fra brugerne for at være i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Herudover har EU-Domstolen vurderet, at det ikke vil være proportionalt for virksomheder at skulle filtrere alle uploads henset til omkostningerne forbundet hermed.

Dommen fra Hamborg er imidlertid gået delvist imod dette udgangspunkt, idet EU-Domstolen fandt, at YouTube har en forpligtelse til at benytte et filtreringssystem til at sikre mod gen-upload af ulovlige filer. Det vil sige, at når en rettighedshaver én gang har anmodet YouTube om at få fjernet ophavsretligt beskyttet materiale fra siden, er YouTube forpligtet til at sørge for, at dette materiale ved forsøg på gen-upload bliver filtreret, således at upload ikke er mulig.

 

Vores vurdering

Dommen fra Hamborg er til dels gået imod EU Domstolens praksis. Det er for så vidt berettiget, idet virksomhedernes forpligtelse kun indtræder, når det ulovlige upload allerede er identificeret og påpeget. Spørgsmålet er dog, om det alligevel ikke vil være uforholdsmæssigt dyrt og teknisk besværligt for virksomhederne at skulle blokere gen-uploads på eget initiativ.Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.