IPR og Teknologi

Dato d. 27. marts 2014
Forbrugerombudsmanden har fokus på internettet i 2014/Ny domænelov er trådt i kraft/Linking til ophavsretligt beskyttede værker/Brug af dedikeret metasøgemaskine på internettet/Ophavsretlig beskyttelse af Vola-køkkenarmatur
Læs mere

Dato d. 11. marts 2014
Millionbøde til Google for ulovlig placering af cookies/Noma tilkendt vederlag på 150.000 kr./Revideret spam-vejledning/Elektronisk underskrevne lånedokumenter kan ikke tvangsfuldbyrdes
Læs mere

Dato d. 30. august 2013
Højesterets dom om levering af it-system til forsvaret/Amerikansk lovforslag til beskyttelse af privatoplysninger i applikationer/Forbrugerombudsmanden får nye beføjelser/Strengere krav til erhvervsdrivende i forbrugeraftaler
Læs mere

Dato d. 29. april 2013
Revideret vejledning til cookiebekendtgørelsen/Amerikansk afgørelse om videresalg af brugt musik/USA ændrer reglerne for erhvervelse af patenter
Læs mere

Dato d. 14. marts 2013
Direktivforslag om cyber security/Krav om databehandleraftale ved inddrivelse af gæld via inkassofirma/Forbrugerombudsmandens prioriteter i 2013/Danmark har underskrevet aftale om europæisk patentdomstol
Læs mere

Dato d. 7. februar 2013
Nyt europæisk enhedspatent vedtaget/Teleoperatører bindes ikke af fogedforbud mod andre teleoperatører på trods af ny brancheaftale/K03 - Ny standardkontrakt for agile IT-projekter/Krav om genforhandling af eksisterende outsourcingaftaler fra 1. marts 2013
Læs mere

Dato d. 30. november 2012
Beskyttelse af databaser - servers placering ikke afgørende for værneting/Forbrugerbeskyttelse - fortrydelsesret ved køb via hjemmeside
Læs mere

Dato d. 24. oktober 2012
Licensbetingelser, som begrænser videresalg, er ugyldige/Forbrugerklagenævnets afgørelser om erhvervsdrivendes prisangivelser på hjemmesider og deres benyttelse af generelle tilbud/Top-level-domænenavne
Læs mere

Dato d. 6. september 2012
Hvor kan man anlægge sag om krænkelse af varemærker?/Skal teleudbydere blokere for ulovlige ophavsretskrænkelser?
Læs mere

Dato d. 18. juni 2012
Videresalg af softwarelicenser - udtalelse fra EU's Generaladvokat/Datatilsynets udtalelse om behandling af personoplysninger i cloud-løsningen Office 365
Læs mere