Ændring af arbejdstider efter barsel var en væsentlig ændring

Dato 8 maj. 2014
Download PDF version PDF

 

Ligebehandlingsnævnet anså en ændring af en medarbejders arbejdstider som væsentlig, men fandt, at ændringen ikke var i strid med Ligebehandlingsloven, selvom ændringen blev besluttet, mens medarbejderen var på barsel.
 
En lægesekretær fik under barsel at vide, at hendes arbejdstider ville blive ændret, således at hun i stedet for at arbejde fra 6.30-14.00 skulle arbejde 8.00-15.30. Hun opfattede ikke ændringen som et tilbud, men som en orientering om nye arbejdsvilkår, og mente, at ændringen efter hendes konkrete omstændigheder var væsentlig. Dette blev især begrundet i, at hun havde et barn. Hun opsagde derfor stillingen kort efter sin tilbagekomst og klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet med den påstand, at hun var blevet forskelsbehandlet.
 
Arbejdsgiveren mente ikke, at der var tale om en væsentlig ændring, og påstod, at ændringen lå inden for arbejdsgiveres ledelsesret, og henviste til, at ændringen var inden for overenskomstens rammer. Samtidig var medarbejderen blevet ansat, før hun fik et barn, og det var ikke dokumenteret, at der ville opstå børnepasningsproblemer som følge af ændringen.
 
Ligebehandlingsnævnet fandt, at der ved ændring af medarbejderens arbejdstider var tale om en væsentlig ændring, uden dog nærmere at begrunde dette. Nævnet fandt dog samtidig, at arbejdsgiveren havde godgjort, at ændringen ikke var begrundet i orloven, idet baggrunden for ændringen var, at alle lægesekretærerne først skulle møde, når der var patienter på afdelingen.

 

Vores vurdering

I og med at ændringen lå inden for overenskomstens rammer, og der ikke var noget, der indikerede, at lægesekretærens arbejdsdag blev kompliceret af ændringen, kan det diskuteres, om det virkelig var en væsentlig ændring. Men sagen viser, at man ved enhver ændring af ansættelsesvilkår bør overveje, om det er en væsentlig ændring. Konsekvensen af ikke at være opmærksom på, om ændringen er væsentlig, kan være, at medarbejderen kan tilegne sig den væsentlige ændring som en opsigelse.
 
[Ligebehandlingsnævnets afgørelse i j. nr. 2013-6810-49752]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.