Muligt i ansættelsesaftale at forkorte ferielovens varslingsregler

Dato 24 apr. 2014
Download PDF version PDF

 

Det er muligt til fordel for arbejdsgiveren at aftale en fravigelse af ferielovens regler om varsling af ferie i en opsigelsesperiode allerede ved indgåelsen af ansættelsesaftalen.

 

I en nylig sag blev en medarbejder opsagt med tre måneders varsel. Medarbejderen blev i forbindelse hermed fritstillet og bedt om at afholde ferie i fritstillingsperioden. Det var aftalt i ansættelsesaftalen, at arbejdsgiveren kunne varsle hovedferie til afholdelse i opsigelsesperioden med en måneds varsel.

 

Medarbejderens fagforening mente, at man ikke kunne fravige ferielovens sædvanlige tre måneders varsel allerede ved ansættelsesaftalens indgåelse. Fagforeningen argumenterede for, at ferielovens § 21, stk. 2, som giver mulighed for at fravige de sædvanlige tre måneders varsel ved aftale, først kan finde anvendelse, når opsigelsen er aktualiseret.

 

Arbejdsgiveren påstod frifindelse. Arbejdsgiveren anførte, at medarbejderen havde haft mulighed for at gennemlæse ansættelsesaftalen og sende den til sin fagforening, og at bestemmelsen om at fravige ferielovens varslingsregler var et klart og tydeligt aftalevilkår.

 

Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at der var indgået en klar aftale, som begge parter havde underskrevet, og at der ikke i forarbejderne til ferielovens § 21, stk. 2 er holdepunkter for, at bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende eller mod sin ordlyd.

 

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

 

Vores vurdering

Dommen viser, at man som arbejdsgiver kan fravige ferielovens varslingsregler allerede ved indgåelsen af en ansættelsesaftale. Vi anbefaler, at der om muligt indgås en sådan aftale, da dette giver bedre mulighed for at pålægge ferie i en opsigelsesperiode. Ligeledes anbefaler vi, at det aftales, at hovedferien kan opdeles.

 

[Sø- og Handelsrettens dom af 4. april 2014, sag F-6-13]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Poul Quach
pqu@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 32


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.