Husk konsekvensen ved varsling af væsentlige ændringer

Dato 8 apr. 2014
Download PDF version PDF

 

Ved varsling af væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår er det vigtigt, at medarbejderen med klarhed informeres om konsekvensen af ikke at acceptere de nye vilkår.


I en nylig sag blev en medarbejder varslet ned i løn, og i den forbindelse blev medarbejderen bedt om at underskrive en ny ansættelseskontrakt. Imidlertid blev medarbejderen ikke gjort bekendt med, at undladelse af at skrive under ville medføre opsigelse. Varslingen indeholdt ingen information om konsekvensen af ikke at acceptere den nye og lavere løn. Medarbejderen underskrev ikke den nye kontrakt, og arbejdsgiveren anså ham derfor som opsagt fra dagen for modtagelse af varslingen.


Medarbejderens fagforening lagde sag an mod arbejdsgiveren, da medarbejderen efter deres mening først kunne anses for opsagt fra dagen, hvor kontrakten senest skulle underskrives. Medarbejderen havde derfor krav på løn i perioden mellem varslingsskrivelsens modtagelse og fristdagen for at underskrive.


Landsretten lagde vægt på, at arbejdsgiveren uden besvær kunne have informeret medarbejderen om konsekvenserne af ikke at acceptere lønnedgangen.


Landsretten bemærkede endvidere, at der trods medarbejderens tilkendegivelse om, at han ledte efter andet arbejde og var gået til sin fagforening efter at have modtaget brevet om lønændringen, ikke var grundlag for at antage, at han forstod konsekvensen af ikke at underskrive den nye ansættelseskontrakt.


På den baggrund ansås medarbejderen først for opsagt på det tidspunkt, hvor den nye ansættelseskontrakt senest skulle underskrives.

 

Vores vurdering

Dommen viser, at man som arbejdsgiver skal være opmærksom på tydeligt at informere medarbejderen om konsekvensen af ikke at acceptere en væsentlig vilkårsændring. Hvis man ikke gør det, kan arbejdsgiveren ikke betragte medarbejderens manglende accept som et ønske om at betragte sig som opsagt allerede fra varslingstidspunktet.


[Vestre Landsrets dom af 25. februar 2014, sag B-2722-12]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.