Ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder

Dato 25 mar. 2014

 

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Forslaget indebærer, at yderligere 12.500 private virksomheder vil blive forpligtet til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik.
 
Formålet med forslaget er at styrke den kønsopdelte lønstatistiks værdi som samarbejdsredskab med henblik på at reducere lønforskellen mellem mænd og kvinder samt at skabe bedre forudsætninger for at afgøre, om der skal rejses en ligelønssag.
 
Med lovforslaget skal virksomheder med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede, heraf mindst tre mænd og tre kvinder, indsende kønsopdelt lønstatistik til Danmarks Statistik. Dette vil medføre en udvidelse af lovens anvendelsesområde og forpligte yderligere 12.500 virksomheder til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik.
 
Lovændringen indebærer også, at medarbejderen får ret til at få oplyst den seks-cifrede DISCO-kode, som er anvendt ved indberetningen af lønoplysninger. DISCO-klassifikationen er en detaljeret beskrivelse af arbejdsfunktionen. DISCO-koden gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion, uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse. Det bliver derfor lettere for en medarbejder at sammenligne sin løn med sine mandlige og kvindelige kolleger. 

 

Vores vurdering

De nye regler vil medføre både en udvidelse af virksomheder omfattet af loven samt af de pligter, som virksomheden får vedrørende kønsopdelt lønstatistik. Mindre virksomheder bør undersøge, om de vil blive omfattet af lovændringen, og benytte lejligheden til at sikre, at aflønningen af medarbejdere er kønsneutral.

Deadline for at udarbejde kønsopdelt lønstatistik efter de nye regler bliver den 31. december 2016.

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.