Forhøjet godtgørelse for opsigelse af gravid medarbejder

Dato 11 mar. 2014
Download PDF version PDF
  

Opsigelsen af gravid medarbejder stred imod Ligebehandlingsloven, og det var en skærpende omstændighed, at opsigelsen skete i nær tilknytning til oplysningen om graviditeten, og at opsigelsen blev givet under det, som medarbejderen troede, var en sygefraværssamtale.

 
Medarbejderen deltog i en sygefraværssamtale, efter at hun havde fået en lægeerklæring på tre måneder. HR-chefen havde samme dag, som denne blev bekendt med medarbejderens fravær, bedt en HR-konsulent udfærdige en opsigelse af medarbejderen.
 
Under sygefraværssamtalen fortalte HR-chefen medarbejderen, at det tre måneder lange sygefravær ville være et problem, hvortil medarbejderen svarede, at hun var gravid. Først derefter opsagde HR-chefen medarbejderen med den forklaring, at det var nødvendigt af hensyn til driften.
 
Medarbejderen mente, at opsigelsen var i strid med Ligebehandlingsloven, da hun umiddelbart forinden havde meddelt, at hun var gravid, og hun lagde derfor sag an med krav om godtgørelse.
 
Virksomheden anførte under retssagen, at det var blevet besluttet at opsige medarbejderen, før hun på mødet fortalte om sin graviditet.
 
Landsretten fandt imidlertid ikke, at beslutningen om opsigelsen var truffet forud for sygefraværssamtalen, ligesom Landsretten ikke fandt, at arbejdsgiveren havde bevist, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i medarbejderens graviditet.

Landsretten lagde ved udmålingen af godtgørelsen vægt på, at det var en skærpende omstændighed, at afskedigelsen blev meddelt under et møde, som medarbejderen troede, skulle være en sygefraværssamtale, og at virksomheden forinden opsigelsen var blevet rådgivet af sin advokat om risikoen ved at opsige en gravid medarbejder.
 
Medarbejderen fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.

 

Vores vurdering

Afgørelsen bekræfter, at der stilles høje beviskrav ved opsigelse under graviditet, og til at en beslutning om opsigelse rent faktisk er truffet før medarbejderens meddelelse om graviditeten.
 
Det er bemærkelsesværdigt, at det ”falske” mødegrundlag var skærpende omstændigheder, og at virksomheden forinden opsigelsen havde indhentet juridisk rådgivning. De skærpende omstændigheder betød, at medarbejderen fik ekstra tre måneders godtgørelse, når man sammenholder godtgørelsen og hendes anciennitet med det sædvanlige godtgørelsesniveau. Man bør som virksomhed afholde sig fra at indkalde til et møde under falske forudsætninger.
 
[Østre Landsrets afgørelse af 19. december 2013 – B-220-13]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.