Godtgørelser efter Forskelsbehandlingsloven er skattefrie

Dato 11 feb. 2014
Download PDF version PDF

 

Skatterådet har afgjort, at godtgørelser efter Forskelsbehandlingsloven er skattefrie for medarbejderen.


Baggrunden for Skatterådets afgørelse var en sag, hvor en række medarbejdere var blevet opsagt på grund af virksomhedens økonomiske situation. Udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle opsiges, skete efter en såkaldt anciennitetsliste. Dette medførte, at de medarbejdere, der havde opnået en bestemt alder, og som var berettigede til at oppebære pension fra arbejdsgiveren, blev opsagt først. Herefter blev medarbejderne med kortest anciennitet opsagt.


De opsagte medarbejdere blev tilkendt godtgørelser i Ligebehandlingsnævnet, da nævnet fandt, at arbejdsgiveren havde udøvet aldersdiskrimination i strid med Forskelsbehandlingsloven. Spørgsmålet for Skatterådet var herefter, om disse godtgørelser var skattefrie.


Skatterådet fandt, at godtgørelserne var blevet udbetalt for at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne havde lidt ved forskelsbehandlingen. Derfor var godtgørelserne skattefrie.


I forhold til arbejdsgiverens skattemæssige stilling fandt Skatterådet, at arbejdsgiveren havde udsat medarbejderne for en krænkelse af betydelig grovhed ved at udøve direkte forskelsbehandling i strid med Forskelsbehandlingsloven. Skatterådet fandt derfor ikke, at arbejdsgiverens udgifter til godtgørelserne kunne anses for udslag af normal driftsrisiko, hvorfor der ikke var tale om fradragsberettigede driftsudgifter.

 

Vores vurdering

Afgørelsen gør op med hidtidig praksis, hvorefter man har beskattet godtgørelser som almindelig løn, dog således, at 8.000 kr. ikke er blevet beskattet, jf. Ligningsloven § 7 U. Det må antages, at afgørelsen vil kunne udstrækkes til ligeledes at omfatte godtgørelser efter Ligebehandlingsloven og Ligelønsloven.


Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på, hvorledes man kvalificerer en godtgørelse, da dette vil have stor betydning for den skattemæssige behandling.


[Skatterådets afgørelse som offentliggjort 28. januar 2014 - SKM2014.86.SR]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.