Opsigelse på grund af politisk anskuelse

Dato 3 dec. 2013
Download PDF version PDF

 

Ligebehandlingsnævnet fandt, at kollegaers utryghed ved en medarbejders politiske anskuelse ikke kunne begrunde en opsigelse.


Medarbejderen var leder af det højrenationale parti Danskernes Parti og var ansat som telesælger. Medarbejderen klarede jobbet godt. Han var en vellidt medarbejder, både fagligt og socialt, og han fik ros af sine chefer. Efter to og en halv måneds ansættelse blev han imidlertid opsagt uden begrundelse.


Opsigelsen fandt sted kort tid efter virksomhedens julefrokost, hvor medarbejderen havde erkendt over for en anden ansat, at han var leder af Danskernes Parti. Medarbejderen havde ved samme lejlighed forklaret, at han insisterede på at holde sine politiske holdninger skarpt adskilt fra jobbet som telesælger.


Medarbejderen mente, at opsigelsen reelt var begrundet i, at han var nationalist, og derfor stred mod Forskelsbehandlingsloven, hvorfor han indbragte virksomheden for Ligebehandlingsnævnet.


Ligebehandlingsnævnet fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse.


Virksomheden oplyste, at medarbejderen blev opsagt af hensyn til virksomhedens drift, da 12 medarbejdere, svarende til 25 % af medarbejderne i afdelingen, havde givet udtryk for, at de ikke ønskede at arbejde sammen med medarbejderen på grund af dennes politiske tilhørsforhold.


Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at virksomheden havde dokumenteret, at der var andre grunde til opsigelsen end medarbejderens politiske anskuelse. Virksomhedens vurdering af, at der ville være risiko for uro og utryghed, herunder sygemeldinger, arbejdsvægring eller opsigelser, hos de øvrige ansatte var ikke tilstrækkelig begrundelse for opsigelsen. Det tillagdes endvidere betydelig vægt, at medarbejderen ikke, ved sin optræden eller på anden måde, havde tilsidesat sine forpligtelser over for virksomheden.


Medarbejderen fik således medhold i sin klage over virksomheden, og han blev tilkendt en godtgørelse på 150.000 kr. svarende til seks måneders løn.


Vores vurdering

Afgørelsen viser, at så længe en medarbejder loyalt opfylder sine forpligtelser over for arbejdsgiveren, kan kollegers utryghed ikke i sig selv udgøre en saglig grund til opsigelse.


[Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 4. september 2013 i sag 185/2013]

 

Kontakt 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.