Skat og årets julegave til medarbejderne

Dato 19 nov. 2013
Download PDF version PDF

 
Som arbejdsgiver skal man huske, at der er nogle faldgruber, man skal passe på, hvis man vil sikre, at julegaven til medarbejderne er skattefri.
 

Man kan som arbejdsgiver altid give sine medarbejdere en julegave til en værdi af maksimalt 700 kr. skattefrit, hvis der er tale om en naturaliegave, og hvis den samlede værdi af andre personalegoder, som medarbejderen har modtaget i løbet af året, ikke har oversteget 1.000 kr.
 
Andre personalegoder kunne f.eks. være blomster, vin og chokolade eller betaling af deltagergebyret til et motionsløb. Sædvanlige lejlighedsgaver omfattes ikke af begrebet andre personalegoder og er derfor altid skattefri. Lejlighedsgaver er gaver, der markerer en privat mærkedag, f.eks. dåb, jubilæum, bryllup, fødselsdag el.lign.
 
Julegaver i form af kontantgaver og gavekort er som udgangspunkt altid skattepligtige, uanset værdien. Dog kan gavekort være skattefri, hvis gavekortet har en værdi på højst 700 kr., og hvis gavekortet har et begrænset anvendelsesområde. Kravet om et begrænset anvendelsesområde betyder, at arbejdsgiveren på forhånd skal have udvalgt en række forskellige gaver, som medarbejderen kan vælge imellem, og at gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter.
 
Eksempler fra praksis, hvor gavekort er blevet sidestillet med naturaliegaver, er følgende:

  • hvis medarbejderen kan vælge mellem 25 gaver, som arbejdsgiveren på forhånd har udvalgt,
  • hvis medarbejderen kan vælge mellem tre forskellige menuer på en bestemt restaurant,
  • en oplevelse med en hotelovernatning for to personer, inklusive morgenmad, alternativt to overnatninger på en campingplads, hvor medarbejderen kunne vælge mellem en række hoteller og campingpladser.

Såfremt arbejdsgiveren ikke i løbet af året har givet medarbejderen andre personalegoder, kan julegaven have en værdi på op til 1.000 kr., uden at der skal betales skat.
 
Hvis julegavens værdi ikke overstiger 700 kr., men den samlede værdi af julegaven og andre personalegoder overstiger 1.000 kr., skal der kun betales skat af værdien af de andre personalegoder. Hvis julegavens værdi derimod overstiger 700 kr., og den samlede værdi af de andre personalegoder overstiger 1.000 kr., skal hele beløbet beskattes.
 
Ovenstående kan illustreres som følger: 

Hvis julegavens værdi overstiger 1.000 kr., er det arbejdsgiveren, der har pligt til at indberette gaven til SKAT. Derimod er det medarbejderen, der har indberetningspligten, hvis julegaven og de andre personalegoder tilsammen har en værdi, der overstiger 1.000 kr.
 

Vores vurdering

Hvis man som arbejdsgiver vil være sikker på, at julegaven ikke beskattes, anbefales det derfor, at gavens værdi ikke overstiger 700 kr.


 

Kontakt

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.