Modregning i løn under sygdom ved manglende sygedagpengerefusion

Dato 5 nov. 2013
Download PDF version PDF

 

MWBe Updated - HR handler denne gang om modregning i løn ved manglende dagpengerefusion.

 

Arbejdsgiver kunne ikke modregne i en medarbejders løn under sygdom, selvom arbejdsgiverens sygedagpengerefusion bortfaldt som følge af medarbejderens forhold.


Sagen vedrørte en medarbejder, som efter sin opsigelse blev sygemeldt. Medarbejderen var ansat som funktionær og var derfor berettiget til løn under sygdom i medfør af Funktionærloven. Under sin sygemelding fik medarbejderen af kommunen besked på at udfylde et oplysningsskema som led i et opfølgningsforløb. Af brevet fremgik, at medarbejderens arbejdsgiver ville miste retten til sygedagpengerefusion fra kommunen, hvis medarbejderen ikke returnerede skemaet i udfyldt stand.


Medarbejderen returnerede ikke skemaet til kommunen, hvorfor kommunen stoppede sygedagpengerefusionen til arbejdsgiveren. Dette medførte, at arbejdsgiveren foretog fradrag i medarbejderens løn, svarende til værdien af den mistede refusion. Herefter anlagde medarbejderen sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at arbejdsgiverens modregning var uberettiget.


Retten fastslog, at det ikke fremgår af lovgivningen, om en arbejdsgiver er berettiget til at modregne i en funktionærs løn som følge af bortfald af refusion. Retten fandt dog, at en arbejdsgiver vil kunne foretage modregning, hvis det klart fremgår af ansættelsesgrundlaget, eller at medarbejderen på anden vis på forhånd er gjort opmærksom på den mulighed.


Konkret fandt retten dog ikke, at ansættelsesgrundlaget gav mulighed for modregning, idet personalehåndbogen, hvoraf det fremgik, at der kunne ske modregning, efter rettens vurdering ikke var udleveret til medarbejderen. Modregningen var derfor uberettiget, og medarbejderen havde således krav på udbetaling af den løn, som arbejdsgiveren havde modregnet.


Vores vurdering

Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver har mulighed for at foretage modregning i en medarbejders løn, når arbejdsgiveren ikke modtager sygedagpengerefusion fra kommunen, og dette skyldes medarbejderens forhold. Det forudsætter dog, at muligheden klart og utvetydigt fremgår af ansættelsesvilkårene, og det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at medarbejderen har modtaget disse.


Det må på baggrund af dommen anbefales, at et forbehold om modregning, som følge af manglende sygedagpengerefusion, indskrives direkte i ansættelsesaftalen.


[Retten i Helsingørs afgørelse af 7. oktober 2013 i sag nr. BS 18-1523/2012, som efter det oplyste ikke er anket].

 

Kontakt

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Poul Quach

pqu@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.