Bortvisning ikke berettiget trods grove fejl

Dato 10 sep. 2013
Download PDF version PDF

 

MWB UPDATED 29. APRIL 2013 — IPR/TEKNOLOGI


 

Bortvisning ikke berettiget trods grove fejl

Bortvisningen af en medarbejder med 35 års anciennitet var ikke berettiget trods grove fejl, da medarbejderen ikke tidligere havde modtaget påtaler, og fejlene til dels skyldtes arbejdsgiverens tilrettelæggelse af arbejdet.

En advokatsekretær, der arbejdede med inkassosager, blev bortvist, efter at arbejdsgiveren havde konstateret, at medarbejderen havde begået forskellige fejl. Medarbejderen havde bl.a. glemt at fremnotere sager og havde ikke opbevaret originale pantebreve korrekt.

Medarbejderen lagde sag an mod arbejdsgiveren med påstand om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Landsretten fandt, at medarbejderen havde begået grove fejl, men at dette bl.a. skyldtes, at medarbejderen havde fået mere travlt, efter at en kollega var blevet opsagt. Endvidere lagde landsretten vægt på, at medarbejderen havde været ansat i 35 år, uden at hun tidligere havde modtaget påtaler eller advarsler i anledning sit arbejde. Landsretten fandt på den baggrund, at bortvisningen ikke var berettiget, men at opsigelsen af medarbejderen var rimeligt begrundet i medarbejderens forhold.

Arbejdsgiveren blev på den baggrund dømt til at betale medarbejderen løn i opsigelsesperioden og godtgørelse i henhold til Funktionærlovens § 2a, men ikke godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til Funktionærlovens § 2b.

 

Vores vurdering

Afgørelsen bekræfter, at der skal være begået meget grove fejl, hvis en bortvisning af en medarbejder med 35 års anciennitet, som ikke tidligere har modtaget påtaler, skal være berettiget. Endvidere illustrerer afgørelsen, at det kommer arbejdsgiveren til skade, hvis fejlene helt eller delvist kan henføres til tilrettelæggelsen af arbejdet. Arbejdsgiveren har således en pligt til at sikre sig, at de opgaver, en medarbejder pålægges, realistisk kan løftes af denne.

 

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Jesper Reitz

jre@mwblaw.dk

+45 33 77 90 47

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.