Ligebehandlingsnævnet - En status

Dato 27 aug. 2013
Download PDF version PDF

 

Ligebehandlingsnævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2012. Heraf fremgår, at antallet af klager fortsætter med at stige. Således steg antallet af klager fra 347 i 2011 til 427 i 2012.

Der er fortsat flest klager om forskelsbehandling pga. køn, men klager over alder udgør en stadig større andel. Derimod er der ganske få klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, og af de 18 sager fik kun én klager medhold.


Vores vurdering

Det er vores vurdering, at flere sager, som tidligere ville blive indbragt for domstolene, nu indbringes for Ligebehandlingsnævnet.

Baggrunden er, at det er billigere for klager (og fagforeningerne, som ofte repræsenterer klager) at få en sag behandlet ved Ligebehandlingsnævnet end ved domstolene. Ud over at det er gratis at klage, skyldes dette, at hvis klager taber, så får arbejdsgiveren ikke – som tilfældet er ved en retssag – tilkendt sagsomkostninger. Endvidere er reglerne således indrettet, at hvis klager får medhold, og arbejdsgiveren ikke efterlever afgørelsen, så betaler Ligebehandlingsnævnet for, at sagen videreføres ved domstolene.

Det er i øvrigt vores erfaring, at for en arbejdsgiver er en sag for Ligebehandlingsnævnet lige så dyr som en retssag, idet de skriftlige indlæg er af afgørende betydning og derfor ofte mere omfattende, end tilfældet er ved en almindelig retssag.Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.

  

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51