Elev tilkendt godtgørelse efter Arbejdstidsloven

Dato 13 aug. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om en sag, hvor en elev fik tilkendt godtgørelse efter Arbejdstidsloven på grund af for mange arbejdstimer. Vi inviterer desuden til morgenmøde om diskrimination den 3. september 2013.

 

 MWBe Updated - HR er lidt tidligere end forventet tilbage fra sommerferie. Vi håber, at du har haft en god sommer!

 

Morgenmøde den 3. september 2013 om diskrimination

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til morgenmøde den 3. september 2013 kl. 08.30-10.30, hvor emnet er diskrimination ved rekruttering og opsigelse, herunder den seneste praksis og tendenser. Tilmelding Deltagelse er gratis, og tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til events@mwblaw.dk.

 

 

HR Jura

 

Elev tilkendt godtgørelse efter Arbejdstidsloven

En elev blev tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr. efter Arbejdstidsloven for at have arbejdet 52 timer om ugen over en periode på fire måneder.

 

Eleven blev den 1. juni 2011 ansat hos arbejdsgiveren i henhold til en uddannelsesaftale. Eleven skulle uddannes inden for landbrug og arbejdede primært udenfor med traktorkørsel.

 

Eleven var ansat til en fast månedsløn og skulle aflevere en kalenderudskrift med opgørelse af arbejdstiden hver måned. I forbindelse med et møde den 20. oktober 2011 afleverede eleven arbejdstidsopgørelserne fra juli til oktober, og på samme møde blev uddannelsesaftalen ophævet.

 

Efterfølgende indbragte eleven ophævelsen for Tvistighedsnævnet, blandt andet med påstand om godtgørelse for brud på Arbejdstidsloven, fordi eleven mente at have arbejdet for mange timer i perioden fra juli 2011 til oktober 2011.

 

Det følger af Arbejdstidsloven, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode, bereg-net over en periode på fire måneder, ikke må overstige 48 timer, inklusive overarbejde.

 

Eleven havde i gennemsnit arbejdet ca. 52 timer pr. uge i perioden fra juli 2011 til oktober 2011, hvorfor Tvistighedsnævnet fandt, at Arbejdstidsloven var overtrådt.

 

På denne baggrund, samt under hensyntagen til elevens unge alder (18 år) og omfanget af overar-bejdstimerne, tilkendtes eleven en godtgørelse på 20.000 kr., svarende til halvanden måneds løn.

 

Vores vurdering  

Afgørelsen viser, at selv en relativt ringe overskridelse af 48-timersgrænsen kan resultere i en godtgørelse.

 

[Tvistighedsnævnets kendelse af 13. maj 2013 i sag 30.2012]

 

 

Artikel om medarbejderens tabsbegrænsningspligt

Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær har skrevet en artikel til HR JURA Magasinet om medarbejderens tabsbegrænsningspligt ved opsigelse. Du kan læse artiklen her.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.