Vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Dato 4 jun. 2013

 

Findes ikke på dansk.