Bortvisning ved illoyalitet berettiget

Dato 28 maj. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang ser MWBe Updated - HR på en sag, hvor Landsretten fandt, at bortvisning af en driftsleder var berettiget, da driftslederen havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren.

 

Bortvisning ved illoyalitet berettiget
Landsretten fandt, at bortvisning af en driftsleder var berettiget, da driftslederen havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren ved over for medarbejderne at tale nedsættende om arbejdsgiveren.
 
Driftslederen fik en skriftlig advarsel for chikane og mobning af virksomhedens medarbejdere.
 
Driftslederen nægtede at modtage og kvittere for advarslen. I direkte forlængelse heraf blev samtlige medarbejdere samlet til et møde af driftslederen.
 
På mødet beklagede driftslederen sig over advarslen og ønskede at høre de andre medarbejderes holdning til klagepunkterne. Samtidig kaldte driftslederen arbejdsgiveren for en ”drengerøv” og udtalte, at han var ”barnlig”.
 
Arbejdsgiveren bortviste driftslederen med henvisning til mødet og driftslederens udtalelser under mødet, som arbejdsgiveren anså for illoyale.
 
Driftslederen var uenig og anlagde sag mod arbejdsgiveren med krav om 12 måneders løn og godtgørelse for usaglig opsigelse mm.
 
Landsretten fandt i modsætning til byretten, at driftslederen havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren i en sådan grad, at bortvisningen var berettiget.
 
Landsretten lagde vægt på, at det var driftslederen, der havde indkaldt til mødet, og at driftslederen var ansat som funktionær med ledelsesansvar.


Vores vurdering
Landsrettens afgørelse viser, at medarbejdere med ledelsesansvar har en skærpet pligt til at være loyale over for arbejdsgiveren. Negative ytringer om arbejdsgiveren over for virksomhedens medarbejdere kan derfor i nogle tilfælde udgøre væsentlig misligholdelse.
 
[Vestre Landsrets afgørelse af 4. april 2013, sag B-0413-12]


 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Pinar Gökcen

pgo@mwblaw.dk

+45 33 77 90 28

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.