Arbejdsgiver skulle medregne delvise sygedage ved beregning af 120 dages sygdom

Dato 19 feb. 2013
Download PDF version PDF

 

Invitation til morgenmøde den 12. marts 2013

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til HR-morgenmøde den 12. marts 2013 kl. 08.30, hvor emnet er Medarbejderen – nu som konkurrent.

På morgenmødet vil vi fortælle om, hvad medarbejderen må og ikke må over for sin tidligere arbejdsgiver, og hvad man som virksomhed kan gøre for at beskytte sig bedst muligt.

Med udgangspunkt i praktiske eksempler vil vi bl.a. komme ind på:

  • Loyalitetspligten
  • Tavshedspligten
  • Markedsføringsloven
  • Konkurrence-, kunde- og jobklausuler.

Program
08.30-08.45 Let morgenmad
08.45-09.30 Medarbejderen - nu som konkurrent I
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Medarbejderen - nu som konkurrent II

De ansvarlige for mødet er advokaterne Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, og tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til events@mwblaw.dk.

 

Arbejdsgiver skulle medregne delvise sygedage ved beregning af 120 dages sygdom

En ny afgørelse har fastslået, at såfremt der ikke er indgået en klar aftale om det modsatte, kan en arbejdsgiver ikke undlade at medregne delvise sygedage ved beregningen af sygeperioden ved opsigelse efter 120-dagesreglen.

Sagen drejede sig om en køkkenleder, der blev sygemeldt med nervebetændelse. Arbejdsgiveren og medarbejderen aftalte under en sygefraværssamtale, at medarbejderen skulle påbegynde arbejdet med to timer om dagen. Medarbejderen forsøgte ordningen med nedsat tid i en periode, før hun igen blev sygemeldt på fuld tid.

Arbejdsgiveren valgte senere at opsige medarbejderen med henvisning til, at medarbejderen havde haft 125 sygedage på et kalenderår, og arbejdsgiveren derfor i henhold til 120-dagesreglen kunne opsige medarbejderen med et forkortet opsigelsesvarsel på én måned. I opsigelsen oplyste arbejdsgiveren, at der ved optælling af sygedagene ikke var medregnet de dage, hvor medarbejderen delvist havde arbejdet og delvist havde været sygemeldt.

Medarbejderen lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren med påstand om, at opsigelsen var uberettiget, da hun ikke var blevet opsagt i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, eftersom dagene, hvor hun havde arbejdet to timer om dagen, også skulle medregnes ved optællingen af de 120 dage. Dette ville betyde, at 120-dagesreglen ikke kunne bruges, da opsigelsen så ikke ville være sket i umiddelbar tilknytning til, at medarbejderen havde været syg i 120 dage.

Landsretten gav medarbejderen medhold i, at delvist fravær som udgangspunkt skal indgå ved optællingen af de 120 dage. Landsretten anførte dog, at der ikke ville have været noget til hinder for, at arbejdsgiveren og medarbejderen f.eks. under sygefraværssamtalen havde indgået en aftale om, at den delvise genoptagelse af arbejdet ikke skulle medregnes ved opgørelsen af de 120 dage.

Landsretten fandt, at eftersom der ikke var indgået en sådan aftale, og at medarbejderen først ved opsigelsen blev gjort opmærksom på arbejdsgiverens særlige opgørelsesmetode, samtidig med at opgørelsesmetoden på det tidspunkt var til ugunst for medarbejderen, havde medarbejderen ikke været berettiget til ikke at medregne de delvise sygedage.

Medarbejderen var derfor berettiget til løn i en opsigelsesperiode svarene til hendes sædvanlige opsigelsesvarsel.


Vores vurdering

Afgørelsen viser endnu en gang, hvor vigtigt det er at være helt sikker på, hvordan de 120 dage beregnes, før man som arbejdsgiver vælger at opsige en medarbejder på baggrund af det forkortede opsigelsesvarsel. Hvis man som arbejdsgiver ønsker ikke at medregne delvise arbejdsdage, kræver det en udtrykkelig aftale, som f.eks. kan fremgå af referatet af sygefraværssamtalen.

 

[Vestre Landsrets dom af 15. januar 2013, sag B-0465-12]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.