Arbejdsgiver berettiget til at afskedige handicappet pga. fremtidsudsigterne

Dato 5 feb. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang ser MWBe Updated - HR på en sag, hvor arbejdsgiveren var berettiget til at afskedige handicappet pga. fremtidsudsigterne. Vi inviterer desuden til HR-morgenmøde den 12. marts. 

 

Invitation til morgenmøde den 12. marts 2013

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til HR-morgenmøde den 12. marts 2013 kl. 08.30, hvor emnet er Medarbejderen – nu som konkurrent.

På morgenmødet vil vi fortælle om, hvad medarbejderen må og ikke må over for sin tidligere arbejdsgiver, og hvad man som virksomhed kan gøre for at beskytte sig bedst muligt.

Med udgangspunkt i praktiske eksempler vil vi bl.a. komme ind på:

  • Loyalitetspligten
  • Tavshedspligten
  • Markedsføringsloven
  • Konkurrence-, kunde- og jobklausuler. 

Program
08.30-08.45 Let morgenmad
08.45-09.30 Medarbejderen - nu som konkurrent I
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Medarbejderen - nu som konkurrent II

De ansvarlige for mødet er advokaterne Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, og tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til events@mwblaw.dk.

 

Arbejdsgiver berettiget til at afskedige handicappet pga. fremtidsudsigterne

Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at det ikke var i strid med Forskelsbehandlingsloven, at en handicappet medarbejder blev afskediget, eftersom der ikke var udsigt til, at medarbejderen ville kunne varetage jobbet som lægesekretær på trods af iværksatte kompensationsforanstaltninger.

Sagen drejede sig om en medarbejder, som efter en trafikulykke fik stillet diagnosen piskesmæld.

I perioden efter ulykken blev der afholdt syv fraværssamtaler mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, da medarbejderen havde et højt sygefravær.

Under samtalerne blev medarbejderens arbejdssituation drøftet, og medarbejderens arbejdstid blev nedsat som følge af medarbejderens helbred. Derudover blev der på møderne indgået aftaler og lavet handleplaner for at afhjælpe medarbejderens kompensationsbehov i form af hjælpemidler og tilpasning af arbejdsopgaver.

Under den syvende fraværssamtale oplyste medarbejderen, at et gigt- og rygcenter havde anbefalet hende at søge om fleksjob. På daværende tidspunkt arbejdede medarbejderen fire timer dagligt. Arbejdsgiveren valgte kort tid efter at indlede en afskedigelsessag af medarbejderen. Årsagen var, at arbejdsgiveren fandt, at der ikke længere var udsigt til, at medarbejderen ville kunne fungere i jobbet som lægesekretær med de eksisterende hjælpemidler.

Medarbejderen anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren, hvor hun gjorde gældende, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, og at hun derfor var berettiget til en godtgørelse svarende til 18 måneders løn. Yderligere gjorde medarbejderen gældende, at arbejdsgiveren havde undladt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, så hun kunne være fortsat i jobbet.

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at medarbejderens diagnose efter trafikulykken udgjorde et handicap i Forskelsbehandlingslovens forstand, eftersom medarbejderen havde en varig funktionsnedsættelse.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at arbejdsgiveren havde truffet rimelige og hensigtsmæssige foranstaltninger, som svarede til medarbejderens konkrete kompensationsbehov. Derfor fandt Ligebehandlingsnævnet ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af, at der ikke var udsigt til, at medarbejderen ville kunne varetage stillingen som lægesekretær med de trufne foranstaltninger og hjælpemidler. Afskedigelsen havde derfor været berettiget.

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at det kan være berettiget at afskedige en handicappet medarbejder, såfremt arbejdsgiveren har truffet rimelige og hensigtsmæssige foranstaltninger i forhold til medarbejderens konkrete kompensationsbehov, og der på trods af disse foranstaltninger ikke er rimelig udsigt til, at medarbejderen kan varetage stillingen som en ikke-handicappet.

 

I vores nyhedsbrev fra 26. juni 2012 omtalte vi to afgørelser, der i modsætning til ovenstående afgørelse fandt, at arbejdsgiveren ikke havde gjort nok for at kompensere de handicappede medarbejdere.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 440/2012]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.