Modregning i minimumskompensationen

Dato 25 jan. 2013
Download PDF version PDF

 

Denne gang ser MWBe Updated - HR på en ny afgørelse, som bekræfter, at en konkurrenceklausul bortfalder, hvis arbejdsgiveren foretager modregning i minimumskompensationen.

Velkommen til MWBe Updated - HR, som er vores nyhedsbrev med nyt inden for HR-juraen, der udkommer hver 14. dag.

 

Modregning i minimumskompensation

En ny afgørelse bekræfter, at en konkurrenceklausul bortfalder, hvis arbejdsgiveren foretager modregning i minimumskompensationen.

Østre Landsret har for nylig taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver var berettiget til at foretage delvis modregning i medarbejderens minimumskompensation i henhold til en konkurrenceklausul.

Sagen omhandlede en medarbejder, som opsagde sin stilling. Medarbejderen modtog ved sin fratræden foruden almindelig løn også minimumskompensation for sin konkurrenceklausul. Arbejdsgiveren udbetalte dog ikke den fulde minimumskompensation, men modregnede for meget udbetalt acontoprovision i kompensationen.

Da medarbejderen fik ansættelse hos en konkurrent, anlagde arbejdsgiveren sag mod medarbejderen for at få afklaret, om medarbejderen var forpligtet af en konkurrenceklausul påtaget over for arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at modregning i provisionen var berettiget, eftersom kriterierne for modtagelse af provisionen ikke var til stede. Arbejdsgiveren anførte endvidere, at såfremt han ikke fik medhold i, at modregningen havde været berettiget, ville medarbejderen i perioden fortsat have været bundet af konkurrenceklausulen, eftersom arbejdsgiveren på grund af medarbejderens væsentlige misligholdelse under ansættelsen ville have været berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren mente, at havde han ophævet ansættelsesforholdet, ville medarbejderen fortsat have været bundet af klausulen, men have mistet retten til kompensationen.


Landsretten fandt, at medarbejderen, mens han havde været ansat, havde foretaget konkurrencehandlinger, der ville have berettiget arbejdsgiveren til at ophæve ansættelsesforholdet, hvis arbejdsgiveren havde været bekendt med konkurrencehandlingerne.

På trods af at medarbejderen havde foretaget konkurrencehandlinger, kom landsretten frem til, at arbejdsgiveren ikke ved den foretagne modregning reelt havde bragt ansættelsesforholdet til ophør på daværende tidspunkt. Derfor kunne arbejdsgiveren ikke under retssagen påberåbe sig medarbejderens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet med den konsekvens, at medarbejderen var bundet af konkurrenceklausulen, men ikke havde krav på kompensation.


Afgørelsen er i overensstemmelse med Østre Landsrets dom fra 2004. Her kom landsretten også frem til, at modregning i for meget udbetalt acontobonus i medarbejderens minimumskompensation ikke var lovlig. Konkurrenceklausulen var derfor ikke trådt i kraft, og den kunne derfor ikke håndhæves i forbindelse med medarbejderens ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

Vores vurdering

Afgørelserne bekræfter, at det ikke er muligt at foretage modregning i minimumskompensationen for en konkurrenceklausul, samtidig med at klausulen skal være i kraft og dermed kunne håndhæves over for medarbejderen.

Vi fraråder derfor, at man foretager modregning i en medarbejders minimumskompensation, da det vil medføre, at konkurrenceklausulen bortfalder og dermed ikke kan håndhæves over for medarbejderen. Eventuelle krav mod medarbejderen må i stedet afklares ved anlæggelse af særskilt retssag.

[Østre Landsrets dom af 4. december 2012, sagsnr. B-2644-12 og B-2680-12 og Østre Landsrets dom af 26. august 2004, sagsnr. B-1617-04] 

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.