Skattefri julegave til medarbejderne/Forskelsbehandling at søge efter nyuddannet medarbejder

Dato 27 nov. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om skattefri julegave til medarbejdere samt om indirekte aldersdiskrimination i jobannoncer.

 

Skattefri julegave til medarbejderne

Som arbejdsgiver har du mulighed for at give dine medarbejdere en julegave til en værdi af op til 1.000 kr. skattefrit. En række betingelser skal dog være opfyldte, for at julegaven er skattefri.

Såfremt man som arbejdsgiver i løbet af i år ikke har givet andre gaver eller mindre personalegoder, kan julegaven have en værdi på op til 1.000 kr., uden at der skal betales skat af værdien. Ved andre gaver eller mindre personalegoder forstås påskønnelser i form af f.eks. blomster, vin og chokolade eller betaling af deltagelsesgebyr til motionsløb.

Som arbejdsgiver kan man give en julegave til en værdi af maksimalt 700 kr. skattefrit til sine medarbejdere, hvis den samlede værdi af de mindre personalegoder og gaver ikke overstiger 1.000 kr. i 2012. Overstiger julegavens værdi 700 kr. og medarbejderen i 2012 har modtaget andre mindre personalegoder, så det samlede beløb overstiger 1.000 kr., er hele beløbet skattepligtigt.

Hvis julegavens værdi ikke overstiger 700 kr., men den samlede værdi af julegaven, personalegoder og andre gaver overstiger 1.000 kr., skal der ikke betales skat af julegavens værdi, men kun af værdien af de andre personalegoder.

Det betyder, at du altid kan give en julegave på 700 kr. skattefrit.

Er julegaven en ting, hvis værdi overstiger 1.000 kr., eller er der tale om en kontantgave eller gavekort, er det arbejdsgiverens pligt at indberette gaven til SKAT, mens medarbejderen har indberetningspligt, hvis arbejdsgiveren i år har givet medarbejderen flere gaver, som tilsammen har en værdi, der overstiger 1.000 kr.


Julegaver i form af kontantgaver og gavekort er som udgangspunkt skattepligtige uanset gavens størrelse. Det gælder dog ikke, hvis gavekortet har en værdi, der ikke overstiger det maksimale beløb, julegaven må koste, afhængig af om der er givet andre personalegoder og gaver i løbet af i år, og gavekortet har et begrænset anvendelsesområde. Ved et begrænset anvendelsesområde forstås, at arbejdsgiveren på forhånd har udvalgt en række forskellige gaver, som medarbejderen kan vælge imellem, samtidig med at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter.


 

Forskelsbehandling at søge efter nyuddannet medarbejder

To nye afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet fastlår, at en arbejdsgiver ikke må søge efter en medarbejder, som er nyuddannet.

Den første sag drejede sig om en 57-årig cand.polit., der klagede over, at en brancheorganisation for forsikrings- og pensionsbranchen i en jobannonce havde søgt efter en medarbejder, der enten havde ”et par års erfaring” eller var ”nyuddannet”.

I den anden sag klagede en 58-årig økonom over en jobannonce fra et ministerium, der søgte efter en ”nyuddannet økonom”, som havde haft ”relevant studiearbejde”.

Begge klagere gjorde gældende, at annoncerne var udtryk for forskelsbehandling pga. alder.

I den første af sagerne var klager blevet oplyst telefonisk, at han godt kunne søge stillingen, men at der ville blive lagt afgørende vægt på, at ansøgeren var en ”yngre kandidat”. Arbejdsgiveren oplyste selv under sagen, at når virksomheden rekrutterer en ny medarbejder, skal medarbejderens kvalifikationer, ønsker og krav til stillingen passe til det, virksomheden kan tilbyde.

I den anden sag var klager blevet oplyst, at afgørende vægt ville blive lagt på, at ansøgeren var nyuddannet, men at klager var velkommen til at søge stillingen. Ministeriet oplyste under sagen, at annonceteksten ikke henviste til den fremtidige medarbejders alder men henviste til, hvilke erfaringer og kompetencer ministeriet søgte efter.

Ligestillingsnævnet kom i begge sager frem til, at der ved jobannoncernes ordlyd forelå indirekte forskelsbehandling, eftersom formuleringerne skabte en formodning for, at arbejdsgiverne søgte efter yngre medarbejdere.


Vores vurdering

Afgørelserne er efter vores vurdering noget firkantede og tager ikke stilling til, om den indirekte forskelsbehandling var objektivt begrundet i et sagligt formål og derfor tilladelig.

I lyset af afgørelserne anbefaler vi, at der udvises stor forsigtighed ved udarbejdelsen af jobannoncer. Det er derfor vigtigt, at jobannoncerne beskriver niveauet og karakteren af den pågældende stillings arbejdsopgaver, og dermed hvilke kvalifikationer og erfaringer der er nødvendige for at bestride stillingen.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 7100292-12 og nr. 7100216-12 af den 18. oktober 2012]

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.