To forlængelser af tidsbegrænset ansættelsesaftale var velbegrundede

Dato 14 nov. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om arbejdsgivers velbegrundede forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale.

 

Invitation til morgenmøde den 20. november 2012 om personalehåndbøger

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til morgenmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 08.30-10.30 om personalehåndbøger og -politikker.

På morgenmødet vil vi bl.a. komme ind på:


  • Hvad formålet med personalehåndbøger og -politikker er.
  • Hvordan man bl.a. regulerer brug af sociale medier i personalehåndbogen.
  • Hvordan man håndhæver og sanktionerer politikker i personalehåndbogen.

De ansvarlige for morgenmødet er advokaterne Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær.


Program

08.30-08.45 Let morgenmad
08.45-09.30 Personalehåndbøger og –politikker I
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Personalehåndbøger og –politikker II

Tilmelding kan ske til Helle Tvedegaard på htv@mwblaw.dk. Deltagelse er gratis.

Vi glæder os til at se dig.

 

To forlængelser af tidsbegrænset ansættelsesaftale var velbegrundede

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat i en midlertidig projektstilling. Ansætten blev forlænget i to omgange af et år, så den i alt strakte sig over fire år.


Arbejdsgiveren havde modtaget en bevilling til gennemførelse af et projekt og aflønning af en række medarbejdere, der blev ansat samtidig og på ens vilkår i perioden 1. december 2005 til 31. december 2006. Første forlængelse af medarbejderens ansættelse skete i december 2006, hvor ansættelsen blev forlænget til 31. december 2008. Baggrunden for forlængelsen var projektets forsinkelse. Den anden forlængelse skete i december 2007, hvor ansættelsen blev forlænget med yderligere ét år. Baggrunden for forlængelsen var et konkret behov for medarbejderens forsatte varetagelse af sine planlægningsmæssige arbejdsopgaver på projektet.

 

Medarbejderen mente, at forlængelserne havde ændret stillingen til en tidsubegrænset stilling. Medarbejderen krævede på den baggrund løn i den opsigelsesperiode, som medarbejderen ville have haft, hvis der var tale om en tidsubegrænset stilling og godtgørelse i medfør af lov om tidsbegrænset ansættelse.

Medarbejderen gjorde under sagen navnligt gældende, at han også havde haft arbejdsopgaver, der ikke var knyttet til det pågældende projekt, og at han derfor havde en berettiget forventning om fortsat ansættelse. Medarbejderen mente derfor ikke, at der var en saglig begrundelse for de midlertidige forlængelser.

Landsretten kom frem til, at forlængelserne var sagligt og objektivt begrundede og var sket i begge parters interesse. Medarbejderens arbejdsopgaver var afsluttet, og ansættelsesforholdet var derfor berettiget ophørt ved udløbet af den sidste forlængelse. Landsretten fandt derfor ikke, at lov om tidsbegrænset ansættelse var overtrådt, ligesom der ikke var tale om omgåelse af opsigelsesvarslerne i Funktionærloven.


Vores vurdering

Afgørelsen viser, at det er muligt at forlænge en tidsbegrænset ansættelsesaftale ved projektforlængelser, når der er objektive og saglige årsager hertil, selvom der er tale om ganske langvarige forlængelser.

Vores anbefaling er, at der ved indgåelse af en tidsbegrænset ansættelsesaftale laves et så præcist estimat som muligt for aftalens varighed. Eventuelle nødvendige forlængelser bør endvidere altid finde sted, inden tidsbegrænsningen udløber.

[Østre Landsrets dom i sag B-3074-11 af 9. oktober 2012]


Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.