Arbejdsgiver havde ikke pligt til at acceptere syn og skøn ved tvist om omplacering/Opstart af egen virksomhed kostede kompensation

Dato 30 okt. 2012

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR blandt andet om omplacering og bortfald af kompensation for kundeklausul. Vi inviterer også til morgenmøde om personalehåndbøger og -politikker den 20. november 2012.


Invitation til morgenmøde - Personalehåndbøger

Moalem Weitemeyer Bendtsen inviterer til morgenmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 08.30-10.30 om personalehåndbøger og -politikker.

På morgenmødet vil vi bl.a. komme ind på:


  • Hvad formålet med personalehåndbøger og -politikker er.
  • Hvordan man bl.a. regulerer brug af sociale medier i personalehåndbogen.
  • Hvordan man håndhæver og sanktionerer politikker i personalehåndbogen.

De ansvarlige for morgenmødet er advokaterne Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær.


Program

08.30-08.45 Let morgenmad
08.45-09.30 Personalehåndbøger og –politikker I
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Personalehåndbøger og –politikker II

Tilmelding kan ske til Helle Tvedegaard på htv@mwblaw.dk. Deltagelse er gratis.

Vi glæder os til at se dig.Arbejdsgiver havde ikke pligt til at acceptere syn og skøn ved tvist om omplacering

En ny afgørelse fastslår, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at der foretages syn og skøn ved en efterfølgende retssag for at afklare, om en medarbejder i stedet for at blive opsagt kunne være blevet omplaceret.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var blevet opsagt, men mente, at opsigelsen var uberettiget, da hun i stedet burde være blevet omplaceret.

 

Under sagens forberedelse begærede medarbejderen syn og skøn med henblik på at få afklaret, om medarbejderen på opsigelsestidspunktet efter en kort oplæring havde de fornødne kvalifikationer til at overtage en eller flere af de tilbageværende stillinger.

Opmanden fandt, at der ikke i sagen var så specielle omstændigheder, at det måtte anses for påkrævet eller hensigtsmæssigt at supplere den sædvanlige bevisførelse med en sagkyndig udtalelse. Medarbejderens ønske om syn og skøn blev derfor ikke imødekommet. Opmanden afgjorde også, at det ikke skulle komme virksomheden til skade, at man afslog at medvirke til syn og skøn.

Endelig fandt opmanden, at virksomheden havde pligt til at ”sammenklippe” en stilling til medarbejderen af arbejdsopgaver fra andre medarbejdere, eftersom virksomheden hermed ville skulle oprette en helt ny stilling, som ville bryde med den eksisterende og fagligt velbegrundede struktur.

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke har pligt til at acceptere syn og skøn i forbindelse med en opsigelse med det formål at afklare, om medarbejderen i stedet kunne være blevet omplaceret. Arbejdsgiveren er ligeledes ikke forpligtet til at sammenstykke specielle stillinger i denne forbindelse.

Afgørelsen er vigtig, da vi ser en stigende tendens til, at opsagte medarbejdere ved en efterfølgende retssag beder om udmeldelse af syn og skøn i forbindelse med afklaring af eventuelle omplaceringsmuligheder.

[Faglig voldgift afgørelse FV 2012.148 af den 14. september 2012]Opstart af egen virksomhed kostede kompensation

En ny afgørelse har fastslået, at hvis en funktionær, der er omfattet af en kundeklausul, begynder selvstændig virksomhed, bortfalder retten til kompensation.

En patentagent, som var omfattet af en kundeklausul, valgte at påbegynde egen virksomhed, mens han var omfattet af en kundeklausul. Medarbejderen henvendte sig til sin tidligere arbejdsgiver efter sin fratrædelse med anmodning om at modtage kompensation for den påtagede kundeklausul. Arbejdsgiveren afviste at betale kompensation med henvisning til, at medarbejderen var påbegyndt selvstændig erhvervsvirksomhed. Herefter anlagde funktionæren sag mod den tidligere arbejdsgiver.


Sø- og Handelsretten gav virksomheden medhold ved at drage en parallel til retspraksis vedrørende konkurrenceklausuler, hvorefter start af egen virksomhed som udgangspunkt medfører bortfald af kompensation ud over minimalerstatningen.

 

Vores vurdering

Afgørelsen viser, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at betale kompensation til en opsagt medarbejdere omfattede af en kunde- eller konkurrenceklausul, såfremt medarbejderen vælger at starte egen virksomhed i klausulperioden.

I praksis kan det dog være svært at dokumentere opstart af egen virksomhed. Ydermere vil visse forberedende handlinger være tilladelige, f.eks. indgåelse af lejekontrakt og indkøb at IT-udstyr.

[Sø- og Handelsrettens dom af 12. oktober 2012 – F-3-10]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.