Ligebehandlingsnævnet og fratrædelsesaftaler/Advarsel om at skattekort ikke er lig arbejdstilladelse

Dato 16 okt. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om, at der skal udvises stor forsigtighed ved indgåelse af fratrædelsesaftaler, samt om at et skattekort ikke er lig arbejdstilladelse.

 

Ligebehandlingsnævnet og fratrædelsesaftaler

Flere afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet viser, at der skal udvises forsigtighed ved indgåelse af fratrædelsesaftaler. Dette gælder særligt, hvis der ved opsigelsen er forhold, som kan indebære en overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven.

Den nyeste sag drejede sig om en medarbejder, der havde modtaget en advarsel for upassende adfærd over for ekskæresten, der også var ansat i virksomheden. Arbejdsgiveren opsagde medarbejderen nogle få uger efter advarslen, da medarbejderen handlede i strid med advarslen.

Efter opsigelsen blev et organisationsmøde afholdt, hvor et forlig ”til fuld og endelig afgørelse af sagen og ethvert krav mellem parterne” blev indgået. Forliget indebar, at medarbejderen fik en godtgørelse på én måneds løn.

På tidspunktet for organisationsmødet havde medarbejderen indbragt opsigelsen for Ligebehandlingsnævnet, hvor han havde gjort gældende, at han var blevet udsat for forskelsbehandling pga. køn. Medarbejderen hævede ikke efter forliget sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at man kunne behandle sagen, eftersom forliget efter det af klagers fagforening oplyste ikke havde taget stilling til, hvorvidt medarbejderen var blevet forskelsbehandlet. Ligebehandlingsnævnte kom dog frem til, at der ikke var påvist omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn, hvorfor han ikke var berettiget til godtgørelse.


Vores vurdering

Afgørelsen viser, at der skal udvises stor forsigtighed og grundighed ved indgåelse af fratrædelsesaftaler. Det er derfor vigtigt, at der ved indgåelse af fratrædelsesaftaler også er taget stilling til potentielle krav om forskelsbehandling ved opsigelsen. Afgørelsen åbner i strid med praksis op for, at det er muligt for en opsagt medarbejder at modtage godtgørelser i medfør af flere regelsæt.

Vores anbefaling er, at der ved indgåelse af fratrædelsesaftaler i aftaleteksten tages stilling til alle relevante love, som medarbejderen vil kunne påberåbe sig som grundlag for yderligere krav.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 336/2012 af den 5. september 2012]

 

Advarsel om at skattekort ikke er lig arbejdstilladelse

Siden eSkattekortet blev indført, har arbejdsgivere ikke af skattekortet kunnet se, hvorvidt en medarbejder fra et tredjeland har haft gyldig arbejdstilladelse. Derfor har mange arbejdsgivere fået tildelt bøder for i god tro at have ansat illegal udenlandsk arbejdskraft.

For at imødegå de mange misforståelser har SKAT primo oktober 2012 indført en ny service. Det betyder, at når arbejdsgiveren anmoder om eSkattekort på en ny medarbejder, der har et administrativt personnummer og kommer fra et tredjeland, så modtager arbejdsgiveren automatisk en mail eller et brev, der gør opmærksom på, at et eSkattekort ikke er ensbetydende med, at medarbejderen har arbejdstilladelse.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Sofie-Amalie Gregaard Brandi
sab@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 24

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.