Aftale om lønnedgang bortfaldt ikke ved konkurs

Dato 18 sep. 2012
Download PDF version PDF

 

Velkommen til MWBe Updated - HR, som er vores nyhedsbrev med nyt inden for HR-juraen, der udkommer hver 14. dag.  


Aftale om lønnedgang bortfaldt ikke ved konkurs

Højesteret har tidligere fastslået, at en arbejdsgiver godt kan indgå aftale med en medarbejder om lønnedgang, uden at lønnedgangen varsles. En ny dom har fastslået, at aftalen ikke bortfalder i tilfælde af, at arbejdsgiveren efterfølgende går konkurs.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der nogle måneder før hendes arbejdsgiver gik konkurs, blev stillet over for valget mellem at acceptere en lønnedgang eller blive opsagt.

Arbejdsgiveren var på dette tidspunkt i økonomiske vanskeligheder og ønskede derfor at indgå aftaler med medarbejderne om lønnedgang i håb om at undgå en konkurs.

Til trods for lønnedgangen gik arbejdsgiveren alligevel konkurs. Medarbejderen mente, at Lønmodtagernes Garantifond (”LG”) var forpligtet til at betale den løn, der gjaldt før aftalen om lønnedgang, til medarbejderen, fordi aftalen om lønnedgang alene var indgået for at hindre konkursen. LG var uenig, og medarbejderen lagde derfor sag an mod LG.

Østre Landsret fandt, at det ville stride mod det konkursretlige lighedsprincip og den lovbestemte konkursorden, hvis man lod en aftale om lønnedgang bortfalde i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs. Aftalen om lønnedgang havde derfor også virkning over for LG.


Vores vurdering

Dommen fastslår, at indgår medarbejderen aftale med sin arbejdsgiver om lønnedgang med henblik på at hindre konkurs, vil denne aftale være gyldig, selvom arbejdsgiveren, trods lønnedgangen, alligevel går konkurs.

Dommen kan medføre, at medarbejdere vil blive mere tilbageholdende med at acceptere aftaler om lønnedgang i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er i økonomiske vanskeligheder.

[Østre Landsrets dom af 6. september 2012, sagsnr. 11 afd. B-1242-12]


Ophævelsen af Ligningslovens § 33 A er nu vedtaget

Ophævelsen af Ligningslovens § 33 A, som hidtil har givet mulighed for hel eller delvis fritagelse for dansk beskatning af lønindkomst optjent under udstationering af minimum seks måneders varsel, er nu vedtaget af Folketinget. Se vores nyhedsbrev af 21. august for yderligere om konsekvenserne af ophævelsen.


Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

Sofie-Amalie Gregaard Brandi
sab@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 24

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.