Opsigelse under ulønnet forældreorlov gav ikke ret til løn i opsigelsesperioden

Dato 5 sep. 2012
Download PDF version PDF

 

Denne gang handler MWBe Updated - HR om, hvorvidt en medarbejder har krav på løn i opsigelsesperioden ved opsigelse under ulønnet forældreorlov.

 

Opsigelse under ulønnet forældreorlov gav ikke ret til løn i opsigelsesperioden

Hvis en arbejdsgiver opsiger en medarbejder på ulønnet barselsorlov, så har medarbejderen ikke krav på løn i opsigelsesperioden. Det har landsretten afgjort i en nylig dom.

Sagen drejede sig om en funktionær, der var på barselsorlov, da hendes sidste løn, inden hendes ulønnede forældreorlov, udeblev. Funktionærens fagforening ophævede herefter ansættelsesforholdet og krævede betaling af løn for den sidste del af barselsorloven samt betaling af fuld løn i opsigelsesperioden.

Funktionæren fik anerkendt kravet på løn i den sidste del af barselsorloven, men fik ikke erstatning for løn i opsigelsesperioden. Funktionæren mente, at arbejdsgiverens manglende udbetaling af løn i opsigelsesperioden var i strid med EU-retten og funktionærloven.

Landsretten fandt, at funktionæren nok havde krav på sit opsigelsesvarsel, men at arbejdsgiveren ikke havde nogen lønforpligtelse over for funktionæren, der kun modtog barselsdagpenge under forældreorloven. Landsretten fandt således, at betaling for løn i opsigelsesperioden forudsætter, at arbejdsgiveren faktisk har en lønforpligtelse over for funktionæren.


Vores vurdering

Dommen fastslår, at man som arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale løn i opsigelsesperioden til en funktionær, der er på ulønnet forældreorlov. Det kan derfor være opportunt for arbejdsgivere at opsige medarbejdere, der er på ulønnet forældreorlov og dermed spare udgiften til løn i opsigelsesperioden.

Dommen er anket til Højesteret.

[Østre Landsrets dom af 29. juni 2012 i sag B-1800-10]

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.


Nicolai Hesgaard
nhe@mwblaw.dk
+45 33 77 90 30

Pernille Nørkær
pno@mwblaw.dk
+45 33 77 90 40


Mette Wigand Bode
mbo@mwblaw.dk
+ 45 33 77 90 51

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.