EU- og konkurrenceret

Moalem Weitemeyer Bendtsen yder juridisk bistand i forbindelse med alle faser af en konkurrencesag, fra indledende undersøgelser over administrativ behandling og frem til behandling af sager om bøder eller erstatning, både ved de danske domstole og ved EF-Domstolen.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen tilbyder rådgivning om fusionskontrol i forbindelse med transaktioner. Vi rådgiver om forberedelse og gennemførelse af transaktionen, herunder fusionskontrolundersøgelser, due diligence, fusionsanmeldelser og forhandlinger med myndighederne, herunder særligt de danske konkurrencemyndigheder. Vi har tillige erfaring inden for statsstøtte og beslægtede områder, såsom den EU-retlige regulering af liberalisering og privatisering samt ikke mindst EU-retten og udbudsretten.

 

Kontakt

Pernille Nørkær