Greenland Desk

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen rådgiver virksomheder, som ønsker at etablere sig i Grønland, eller som har aktiviteter i Grønland, og vi har mangeårig erfaring med rådgivning om de særlige forhold, der gør sig gældende i Grønland. Vores rådgivning omfatter både regulatoriske og forretningsmæssige forhold, som har betydning for erhvervsmæssige aktiviteter i Grønland.

 

Vores kompetencer omfatter blandt andet rådgivning inden for råstof- og oliesektoren, herunder licens- og koncessionsforhold, større bygge- og anlægsprojekter, virksomhedsoverdragelser, konkurrenceretlige forhold, udbudsretlige forhold, selskabsretlige forhold og arbejdsretlige forhold.

 

Grønland har med vedtagelsen af Storskalaloven i 2012 skabt særlige fordelagtige vilkår for udenlandske virksomheders etablering i Grønland for udvinding af råstoffer. Loven indebærer navnlig, at udenlandske virksomheder i forbindelse med projekter, hvor anlægsomkostningerne overstiger kr. 5 mia., under visse betingelser opnår mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen efter udenlandsk overenskomst.

 

Kontakt

Pernille Nørkær

Poul Quach (郭保罗)