Organisation

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab er et partnerselskab med otte partnere.

 

Partnerne har valgt en bestyrelse på tre personer, der er ansvarlige for den overordnede strategiske ledelse. Bestyrelsen består af Dan Moalem (formand), Pernille Nørkær and Henning Aasmul-Olsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er advokater og partnere i selskabet. Den daglige og administrative ledelse varetages af vores Managing Partner Thomas Weitemeyer.


Alle advokater hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.


Vores medarbejdere taler henholdsvis dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk, hebraisk og kinesisk.


Alle vores medarbejdere er underlagt en særlig tavshedspligt og interne regler, der opfylder de advokatetiske regler samt lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.


Kontaktoplysninger:

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab

Amaliegade 3-5

1256 København K

Tlf.: 70 70 15 05

CVR-nr. 31627885