Ansvarsbegrænsning

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre vores kunde, med de nedenfor anførte begrænsninger.


Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger:

  1. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs ansvar for rådgivning og alle opgaver i øvrigt kan ikke overstige DKK 50 mio.
  2. Kunden kan alene rejse erstatningskrav mod Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab og således ikke mod den/de enkelte partner(e), advokat(er), jurist(er) eller andre medarbejdere.

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab rådgiver alene om danske juridiske forhold. Hvis opgaven/rådgivningen relaterer sig til udenlandsk lovgivning, anbefaler Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab altid, at vores kunder engagerer lokale advokater. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab vil altid gerne bistå med at indhente sådan udenlandsk rådgivning, men Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs rådgivning kan aldrig anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.


Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab kan ikke holdes ansvarlig for rådgivning ydet af Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs kunders øvrige rådgivere, heller ikke selvom bistanden/rådgivningen er indhentet af eller i samråd med Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab.


Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder anvendelse i det omfang, de på det relevante tidspunkt ikke er i strid med præceptiv lovgivning.