Ændringer i Selskabsloven

Dato 5 apr. 2019
Download PDF version PDF

 

Indledning

Iværksætterselskabet blev indført den 1. januar 2014 i dansk selskabsret, idet Folketinget ønskede at etablere en selskabsform med et lille kapitalkrav, som ville bidrage til at skabe bedre rammevilkår for iværksættere i Danmark.

 

Erhvervsstyrelsen har efterfølgende udarbejdet rapporten ”Analyse af iværksætterselskaber”, som blev offentliggjort den 17. september 2018. Rapporten konkluderede blandt andet, at (i) iværksætterselskaberne i høj grad var overrepræsenteret blandt de selskaber, som nægtedes registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, og (ii) at antallet af selskaber sendt til tvangsopløsning hos Erhvervsstyrelsen var steget efter introduktionen af iværksætterselskaber, da det var estimeret, at iværksætterselskabet udgjorde 60 % af de samlede antal tvangsopløsninger hos Erhvervsstyrelsen.

 

Folketinget forventes at vedtage, at selskabsformen iværksætterselskab afskaffes i Danmark med den nye selskabslovs forventede ikrafttræden den 9. april 2019. Samtidig forventes det, at kapitalkravet sænkes for et anpartsselskab fra kr. 50.000 til kr. 40.000, således at rammevilkårene for iværksættere til at drive virksomhed i Danmark fortsat er attraktive.

 

De væsentligste ændringer vil blive gennemgået i de følgende afsnit.     

 

Nyt kapitalkrav for anpartsselskaber

Erhvervsministeriet har vurderet det nuværende kapitalkrav for anpartsselskaber ved at indhente oplysninger om kapitalkravene for tilsvarende selskabsformer i de lande, som Danmark ofte sammenligner sig med, herunder blandt andet Norge, Sverige og Tyskland.

 

Figur 1: Kapitalkrav for anpartsselskaber

 

 

 

På baggrund af disse oplysninger har Folketinget vurderet, at kapitalkravet for anpartsselskabet kan sænkes.

 

Det forventes vedtaget, at kapitalkravet til anpartsselskabers selskabskapital nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

 

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Det foreslås, at muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber afskaffes.

 

Senest to år efter lovens ikrafttræden skal selskabsejerne i de tilbageværende iværksætterselskaber beslutte at lade iværksætterselskaberne omregistrere til anpartsselskaber.

 

Konsekvenserne ved manglende omregistrering er, at iværksætterselskabet overgår til tvangsopløsning. Dette vil svare til den praksis, som Erhvervsstyrelsen tidligere har anvendt i relation til de selskaber, der ikke har registreret sine legale og/eller reelle ejere.   

 

Vores vurdering

Med de forventede ændringer i Selskabsloven og Årsregnskabsloven skal selskabsejerne være opmærksomme på, at et iværksætterselskab ikke længere kan stiftes. Det vil sige, at kapitalselskaber ikke længere kan stiftes med en selskabskapital på kr. 1. Derudover skal der gennemføres en omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab inden for to år.

 

Vores anbefaling er derfor, at selskabsejere, der ejer et iværksætterselskab, allerede nu skal begynde at overveje, hvordan iværksætterselskabet skal opfylde kapitalkravet for et anpartsselskab, og hvornår iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte managing partner Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Andreas Egeblad Arendt (aar@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.