Lovforslag om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Dato 13 mar. 2019
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 3. oktober 2018 præsenterede regeringen et udspil med 21 initiativer, der skulle gøre det lettere samt mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Forhandlingerne om udspillet blev afbrudt, da der ikke var tilstrækkelig politisk opbakning. Udspillet bliver nu i stedet fremsat som lovforslag. Det er med lovforslaget regeringens ønske at gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække sig udenlandsk arbejdskraft.

 

Lovforslagets hovedindhold

Lovforslaget indeholder blandt andet en ændring af den eksisterende beløbsgrænse, en mere fleksibel fast-track-ordning samt en moderniseret positivliste.

 

Beløbsgrænse

 

Lovforslaget indeholder en ændring af den eksisterende beløbsordning. På nuværende tidspunkt er beløbsgrænsen, for hvad en udlænding skal tjene årligt for at kunne tage job i Danmark, på kr. 426.985,06. Denne beløbsgrænse ønskes ændret til 350.000 kr. årligt, svarende til en månedsløn på kr. 29.166. Dette skal dog alene være gældende for arbejdstagere fra de 30 tredjelande, der har de største investeringer i og fra Danmark. For andre arbejdstagere gælder de hidtidige beløbsgrænser fortsat. Der lægges derfor op til en landedifferentieret beløbsordning.

 

Fleksibel fast-track-ordning

 

Fast-track-ordningen har været gældende siden 2015 og giver virksomheder, som ofte ansætter udlændinge, en mulighed for at opnå en certificering for at gøre det lettere at opnå arbejdstilladelse til virksomhedens udlændinge. Den nuværende certificeringsordning anses for at være for restriktiv for virksomhederne, da selv mindre fejl kan udelukke, at virksomheder kan blive certificeret. Regeringen ønsker derfor at sikre en mere smidig og balanceret mulighed for at blive virksomhedscertificeret og dermed kunne benytte fast-track-ordningen. Dette sikres blandt andet, ved at reglen, om at en virksomhed skal have 20 fuldtidsansatte for at kunne blive certificeret, ændres til et krav om mindst fem fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om certificering.

 

Moderniseret positivliste

 

Den moderniserede positivliste indebærer reelt en udvidelse af den eksisterende positivliste. Baggrunden for dette er, at positivlisten i højere grad skal afspejle den aktuelle efterspørgsel på arbejdskraft. Dette skal blandt andet gøres muligt ved at lade regionale arbejdsmarkedsråd og fagligt afgrænsede a-kasser kunne supplere positivlisten med nye stillingsbetegnelser. Dette gøres ved, at der indberettes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og dette skal ske senest 14 dage inden den 1. april og den 1. oktober hvert år. Samtidig stilles der forslag om, at nye stillingsbetegnelser, der kommer på positivlisten, tidligst kan udgå igen efter to år. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de eksisterende regler, hvorefter listen opdateres to gange årligt: 1. januar og 1. juli.

 

Vores vurdering

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, er det vores vurdering, at flere udlændinge vil opnå mulighed for at påtage sig arbejde i Danmark. Den sænkede beløbsgrænse vil formentlig tillige gøre det mere attraktivt for virksomheder at ansætte udlændinge, og det forventes derfor, at en vedtagelse vil medføre flere arbejds- og opholdstilladelser.

 

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget om udenlandsk arbejdskraft, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Clara-Emilie Andkjær (cea@mwblaw.dk).

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.