Den generelle databeskyttelsesforordning træder i kraft 25. maj 2018

Dato 11 maj. 2016

 

EUs nye databeskyttelsesregler er nu officielt bekendtgjort i EU-Tidende. Vi har tidligere skrevet om forordningen her.  

 

Databeskyttelsesforordning vil være gældende fra den 25. maj 2018.

 

Forordningens fulde tekst kan læses her.