Nyheder 2009

Dato d. 21. december 2009
Ændring af reglerne for skattefri tildeling af købe- og tegningsrettigheder til medarbejdere
Læs mere

Dato d. 17. december 2009
Gældseftergivelse til datterselskaber kan udløse skattepligtig kursgevinst
Læs mere

Dato d. 17. december 2009
Ændring af Sygedagpengeloven
Læs mere

Dato d. 3. december 2009
Foretagelse af sikringsakt uden unødigt ophold
Læs mere

Dato d. 17. november 2009
Den nye selskabslovs ikrafttræden
Læs mere

Dato d. 20. oktober 2009
Selskabsretlig A-Z Guide
Læs mere

Dato d. 28. september 2009
Uventet godtgørelsessum i sag om ansættelsesbeviser
Læs mere

Dato d. 21. september 2009
Skatteregler ved pokerspil
Læs mere

Dato d. 1. september 2009
Pant i andelsboliger
Læs mere

Dato d. 28. august 2009
Anmeldelser af whistleblower systemer hos Datatilsynet
Læs mere

Dato d. 27. august 2009
Ny bekendtgørelse om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer
Læs mere

Dato d. 7. august 2009
Ny fødevarevejledning om egenkontrol
Læs mere

Dato d. 6. juli 2009
Afskedigelser i strid med Forskelsbehandlingsloven
Læs mere

Dato d. 22. juni 2009
Vildledende markedsføring - investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Læs mere

Dato d. 2. juni 2009
Udbetalt direktørbonus var ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6.
Læs mere

Dato d. 27. maj 2009
Ny lov om jobklausuler vedtaget 12. juni 2008
Læs mere

Dato d. 15. april 2009
Forslag til ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom
Læs mere

Dato d. 15. april 2009
Forslag til ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom
Læs mere

Dato d. 15. april 2009
Forslag til ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauer og turistkontorers oplysningsvirksomhed m.m.
Læs mere

Dato d. 31. marts 2009
Ny praksis vedrørende hjemsted
Læs mere

Dato d. 30. marts 2009
Bank får påbud om at stoppe vilkårlige renteændringer
Læs mere

Dato d. 10. marts 2009
Udvidet definition af investeringsselskaber
Læs mere

Dato d. 23. februar 2009
Bonusaftale i strid med Ligebehandlings- og Ligelønsloven
Læs mere

Dato d. 23. februar 2009
Afklaring af fortolkningstvivl vedrørende revisionsudvalg
Læs mere

Dato d. 18. februar 2009
Kommune overtrådte virksomhedsoverdragelsesloven ved afskedigelse af skolevejleder
Læs mere

Dato d. 13. februar 2009
Skattekommissionens rapport om forslag til en ændret erhvervsbeskatning
Læs mere

Dato d. 13. februar 2009
Skattekommissionens rapport om forslag til en ændret personbeskatning
Læs mere

Dato d. 5. februar 2009
Nyt Ligebehandlingsnævn
Læs mere

Dato d. 23. januar 2009
Den nye danske kreditpakke
Læs mere

Dato d. 14. januar 2009
Er internetpoker strafbart?
Læs mere

Dato d. 14. januar 2009
Arbejdsgivere må ikke opsige gravide med henvisning til generelle nedskæringer
Læs mere

Dato d. 14. januar 2009
PayPal dommen: Internet betaling og charge-back
Læs mere