Forlængelse af kompensation for særlige erhverv

Dato 30 aug. 2020
Download PDF version PDF

 

Regeringen vedtog tilbage i marts 2020 en række kompensationsordninger for danske virksomheder og lønmodtagere. Vi har tidligere skrevet om kompensationsordningerne, da de blev vedtaget her og en guide til kompensationsordningerne her. Regeringen og et flertal af Folketingets partier har fredag d. 28. august 2020, dagen før kompensationsordningerne ville udløbe, indgået en ny aftale om forlængelse af en række kompensationsordninger rettet mod de dele af erhvervs-, kultur- og idrætsliv, som fortsat bliver påvirket af de COVID-19-relaterede restriktioner.  

 

Ifølge aftalen forlænges kompensationen for dele af erhvervs-, kultur- og idrætsliv, som er særlig hårdt ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Såfremt én eller flere af ovennævnte restriktioner fortsat gælder efter den 31. oktober 2020, er aftalepartierne enige om, at de relevante kompensationsordninger forlænges, dog ikke til senere end 31. december 2020. Det vil sige, at kompensationsordningerne udløber den 31. december 2020.

 

Som følge af aftalen, kan de særlige berørte erhverv fortsat få kompensation for en del af deres faste omkostninger. I denne sammenhæng har aftalepartierne vedtaget en forbedring af kompensationsordningen på følgende måde:

 

Krav om andel af omsætning fra udenlandske kunder m.v. udgår:

  • Der er ikke længere et krav, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder eller rejser til restriktionsramte destinationer. Det betyder f.eks., at et hotel ikke længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af hotellets omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder for at få kompensation.

Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer:

  • Det aflyste arrangements karakter bliver afgørende for underleverandørers mulighed for at opnå kompensation. Dette omfatter f.eks. underleverandører af lyd og lys, som leverer til begivenheder arrangeret af en kommune.

Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomhed med forbud mod at holde åbent:

  • Der vil være mulighed for, at natklubber, diskoteker og lignende kan få kompensation for varer, hvor holdbarheden udløber i den forlængede kompensationsperiode. Dette kan eksempelvis være kompensation for beholdninger af uåbnede øl og sodavand.

Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til tvangslukkede virksomheder:

  • Der vil være mulighed for kompensation for faste omkostninger efter trappemodellen til underleverandører til virksomheder, som er omfattet af forbuddet om at holde åbent. Det vil medføre, at virksomheder, som leverer services og varer til bl.a. natklubber – f.eks. dørmænd – vil kunne kompenseres for en del af deres faste omkostninger, da disse virksomheder rammes indirekte af forbuddet om at holde åbent. 

Hele aftalen kan læses her.

 

Aftalen ændrer ikke ved udfasningen af den midlertidige lønkompensationsordning, og dermed ophører den midlertidige lønkompensationsordning den 29. august 2020. Dette gælder dog ikke for de virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. Det er eksempelvis virksomheder, som driver natklubber, diskoteker eller spillesteder med stående publikum. For disse virksomheder vil lønkompensationsordningen fortsætte indtil forbuddet ophæves.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk), partner Tobias Bonde Frost (tbf@mwblaw.dk), advokat Poul Guo (pgu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Flora Hua Ting Chieng (fch@mwblaw.dk). 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.