Private Equity og Venture Capital

Med et af de største og mest engagerede private equity teams i Danmark tilbyder Moalem Weitemeyer Bendtsen alle former for private equity og venture capital ydelser, både i forbindelse med etablering af private equity funds og venture capital funds og hertil hørende incitamentsprogrammer, såvel som i relation til management buy-outs, afnotering af børsnoterede værdipapirer samt venture capital investeringer.

 

Som rådgiver for såvel management teams og kapitalforvaltere som store institutionelle investorer, er rækkevidden og dybden af vores ekspertise hos Moalem Weitemeyer Bendtsen helt unik.

 

Vi rådgiver primært private equity og venture capital funds om en bred vifte af forhold, herunder:

  1. Selskabsforhold
  2. Private equity, fast ejendom, infrastruktur, mezzanin kapital og andre alternative investeringsfonde
  3. Equity incitamenter og carried interest arrangementer
  4. Secondary funds, fund of funds og secondary transaktioner
  5. Buy outs og spin outs
  6. Corporate governance og transaktionsstrukturer

Dette team er dybt involveret i brancheforeninger, herunder Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

 

 

Kontakt:

Dan Moalem
Thomas Weitemeyer

Henning Aasmul-Olsen 

Claus Molbech Bendtsen  

Henning Hedegaard Thomsen
Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen

Tobias Bonde Frost

Rasmus Juel Schiøtt