Fødevare- og forarbejdningsindustrien

Moalem Weitemeyer Bendtsen yder rådgivning til fødevareindustrien såvel i relation til transaktioner som i forbindelse med regulatoriske forhold.

 

Vi oplever, at denne sektor er genstand for øget aktivitet inden for fusioner og opkøb, idet store koncerner fortsætter deres opkøb af brands med henblik på at forbedre deres geografiske dækning og distribution.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen tilstræber at yde en dybdegående forståelse af de kommercielle og konkurrencemæssige udfordringer, som fortsat former industrien.

 

Vi arbejder tæt sammen med førende advokatfirmaer på internationalt niveau med henblik på at assistere vore kunder på deres udvalgte markeder, herunder i forbindelse med fusioner og opkøb, selskabsretlige omstruktureringer, frasalg, store egenkapitals- og gældsfinansieringer samt joint ventures.

 

 

Kontakt:

Dan Moalem

Thomas Weitemeyer

Pernille Nørkær  

Henning Aasmul-Olsen
Christina Lund