Prispolitik

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs honorar fastsættes som udgangspunkt på baggrund af ressourceforbrug og den værdi, som vores rådgivning tilfører. I vurderingen indgår blandt andet: 

  • Tidsforbrug
  • Opgavens kompleksitet
  • Anvendte specialistkompetencer
  • Om opgaven er gennemført under betydeligt tidspres
  • Opgavens vigtighed og interesse for kunden
  • Vores ansvar forbundet med opgaven
  • Det opnåede resultat

Medarbejderne hos Moalem Weitemeyer Bendtsens Advokatpartnerselskabs timetakster varierer afhængig af anciennitet og specialviden.


Afhængig af opgavens karakter og kundens individuelle behov opererer vi også med andre prismodeller, herunder eksempelvis:

  • Estimat: Der afgives et estimat ud fra beskrivelsen af opgaven. Estimatet kan løbende justeres i samråd med kunden.
  • Fast honorar: Der aftales et fast honorar for løsning af en konkret defineret opgave. En senere begrænsning, udvidelse eller ændring af opgaven medfører ændret honorar.
  • Blended rate: Det samlede honorar baseres på en fast gennemsnitlig timepris, uanset hvilke jurister der har arbejdet på sagen.

Prismodellerne kan kombineres efter behov og aftale.

 

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

 

Betalingsbetingelser er 21 dage, hvorefter honoraret inklusive moms kan tillægges morarenter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.